Kybernetikk og autonome systemer

Kybernetikk og autonome systemer – Informatikk: robotikk

Kybernetikk og autonome systemer (studieretning) Studieretningen har hovedfokus på kybernetikk som er vitenskapen og teknologiene om å observere og beskrive dynamikken og samvirket i tekniske og biologiske prosesser.

Søknadsfrist og opptak – Kybernetikk og autonome systemer

Mekanikk og teknologi; Matematikk og fysikk; Dersom du har en bachelorgrad i ingeniørfag – elektro, studieretning automatisering/ reguleringsteknikk/ kybernetikk, er du kvalifisert til studieretningen dersom du har tatt fordypnings- eller valgemne i matematikk, kybernetikk, reguleringsteknikk, eller tilsvarende.

Hovedprofiler – Kybernetikk og robotikk – masterprogram

Autonome systemer. Utvikling av intelligente styresystemer for selvstyrte (autonome) roboter og ubemannede fartøyer. Slike fartøy må i stor grad sanse sine omgivelser ved å tolke data fra kamera og andre sensorer, være feil-tolerante og kunne håndtere unormale situasjoner, og planlegge sine bevegelser og handlinger på egen hånd.

[PDF]

Morten Breivik Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU

Roboter og fartøystyring Medisinske og biologiske systemer Innvevde datasystemer Sanntidssystemer Systemteknikk og sikkerhet Prosesskybernetikk Smarte elektriske nett og fornybar energi Navigasjon og fartøystyring Robotsystemer Autonome systemer Medisinsk billeddannelse Biomedisinsk kybernetikk Fiskeri‐og havbrukskybernetikk

Om studieprogrammet – Kybernetikk og robotikk

Kybernetikk og robotikk gjør det mulig å skape et effektivt og miljøvennlig fremtidssamfunn med meningsfylte jobber og mer fritid. Hva er kybernetikk? Kybernetikk handler om hvordan dynamiske systemer kan styres og overvåkes ved å kombinere matematikk, naturvitenskap, datateknologi og reguleringsteknikk.

[PDF]

1 Valg av hovedprofil i Kybernetikk og robotikk for

av intelligente farkoster, autonome ubemannede fartøy (under, på og over vann) og roboter for høy presisjon og sikkerhetskritiske operasjoner i ekstreme områder. Institutt for teknisk kybernetikk har sammen med Institutt for marin teknikk et senter for fremragende forskning (SFF) på autonome marine operasjoner og systemer (AMOS).

Institutt for teknisk kybernetikk, Trondheim – findglocal.com

Teknisk kybernetikk handler om automatisk styring av alle typer dynamiske systemer, som f.eks roboter, fly, vindturbiner, kraftverk og medisinske proteser. Ordet kybernetikk har sin opprinnelse i det greske ordet «kybernetes», som betyr «styrmann/rormann», dvs. «den som styrer».

Slik skal de hjelpe industrien med autonome systemer – SINTEF

Skipsfart, olje- og energibransje, fiskeri og havbruk og offshore fornybar energi – alle etterspør selvgående systemer. Autonomi trenges i sikkerhetskritiske operasjoner på dypt vann, og i arktiske strøk, i kartlegging og overvåking av kystområdene, og med tanke på sikker maritim transport.

Kybernetikk: Fremtidens fagfelt – PDF – docplayer.me

28 Studieprogram: Studieretninger: Hovedprofiler: Tilpassede datasystemer Innvevde datasystemer Sanntidssystemer Systemteknikk og sikkerhet Kybernetikk og robotikk Energi og prosesstyring Roboter og fartøystyring Petroleumskybernetikk Smarte elektriske nett og fornybar energi Navigasjon og fartøystyring Robotsystemer Autonome systemer

Hovedprofilene – Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU

Fartøystyring og robotteknikk, eller bevegelsestyring, er studiet av matematisk modellering, regulatordesign, simulering og instrumentering av mekaniske systemer som skip, undervannsfartøyer, mobile roboter, robotmainupulatorer, biler, romfartøy; kort sagt systemer som beveger seg og som har behov for en viss automatisk styring for å utføre den oppgaven vi vil ha løst.

Institutt for teknisk kybernetikk – Bibsys

Institutt for teknisk kybernetikk; JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Institutt for teknisk kybernetikk. (2 årig) (43) Kybernetikk og robotikk, Autonome systemer (27) Tilpassede datasystemer (27) vis mer Avgrens på utgivelsesdato 2010 – 2018 (1239)