Stiftelse og registrering av aksjeselskap

Stiftelse av aksjeselskap | Brønnøysundregistrene

Et aksjeselskap skal registreres i Foretaksregisteret. Fristen for når vi må ha mottatt melding om registrering av selskapet er tre måneder fra stiftelsesdokumentet er underskrevet.

Altinn – Stiftelse av aksjeselskap

Stiftelse av aksjeselskap Fra Brønnøysundregistrene. Her kan du stifte aksjeselskap. Stifterne i et aksjeselskap kan være både personer og enheter. Alle stifterne må tegne aksjer i selskapet. Foretaksregisteret må ha mottatt melding om registrering av selskapet senest tre måneder etter at …

Registrering av aksjeselskaper – estudie.no

Registrering av aksjeselskaper. For registrering av aksjeselskaper gjelder spesielle regler. Disse er angitt i aksjeloven. Disse reglene gjelder både når man skal starte ny virksomhet, og når en allerede bestående virksomhet skal omorganiseres.

Altinn – Aksjeselskap (AS)

Registrering og organisasjonsnummer. Registrering av aksjeselskap skjer via Samordnet registermelding i Altinn. Det er et gebyr på kroner 5 570,-. Etter at registreringen er behandlet får du tildelt foretakets organisasjonsnummer.

3. Registrering/stiftelse av aksjeselskapet | smbinfo.no

Registrering/stiftelse av aksjeselskapet Alle som skal stifte aksjeselskap anbefales på det sterkeste å benytte elektronisk registrering via Altinn.no . Registrering av ASet krever samme innlogg som brukes på din personlige selvangivelse.

Krav ved stiftelse av aksjeselskap | Starte.as

Krav ved stiftelse av aksjeselskap. Dette er minstekravene for å starte et AS: Eierne må skaffe verdier på minimum 30 000 kroner til aksjekapital (enten penger, ting, eller en kombinasjon). Må være minst én eier, som blir styreleder.

Kapittel 2. Stiftelse av aksjeselskap – Lovdata

Stiftelsesdokumentet skal inneholde selskapets vedtekter (§ 2-2) og de bestemmelser som er nevnt i § 2-3. Stiftelsesdokumentet kan opprettes som et papirdokument eller gjennom Foretaksregisterets elektroniske løsning for stiftelse av aksjeselskap. Reglene i denne loven er ikke til hinder for elektronisk stiftelse som nevnt i tredje punktum.

Aksjeselskap (AS) | Brønnøysundregistrene – brreg.no

Registrering og endring. Hva er en forening? Stiftelse av aksjeselskap. Registrere et aksjeselskap. Aksjekapital. Fravalg av revisjon. Fusjon og fisjon. Generalforsamling i aksjeselskap. Sletting av aksjeselskap. Se flere tjenester Fant du det du lette etter? Fant du det du lette etter? Ja. Nei. Din kommentar (unngå personopplysninger)

Registrer aksjeselskap enkelt og trygt – EnklereStart.no

Å starte et aksjeselskap kan være unødvendig komplisert. Mye papirarbeid, juridisk kompleksitet og ikke-åpenbare valg må tas. Med EnklereStart.no får du en rådgiver som tar seg av alle nødvendige dokumenter og registrering av aksjeselskapet.

Stiftelse av aksjeselskap – Verktøy og fagstoff

Stiftelse av aksjeselskap Få oversikt over lover og regler som gjelder for stiftelsesdokument, vedtekter, åpningsbalanse, tingsinnskudd, stiftelsesomkostninger, registrering i foretaksregisteret og …

Stifte AS – Etablere Aksjeselskap – Vi Hjelper Deg!

Siden det er et klart skille mellom selskapets og eiernes disponeringer er det en rekke reguleringer i forhold til hva eierne kan ta ut av selskapet. Reglene rundt aksjeselskaper er regulert av bestemmelsene i aksjeloven. Både personer og andre selskaper kan være eier av et aksjeselskap.

Registrer Aksjeselskap – Registrer-AS.no

Registrer enkelt på få minutter. Selskapet er ferdigregistrert i løpet av få dager. Tips! Du kan teste vår tjeneste for å se hvordan den fungerer.