SAKSFRAMLEGG. Saken avventer avklaring knyttet til eventuelle nye lokaler for tannhelsetjenesten.

SAKSFRAMLEGG. Saken avventer avklaring knyttet til

Det vil imidlertid være uhensiktsmessig å utvide Åmot helsesenter dersom det i nær framtid blir frigjort arealer i dagens bygg. Rådmannen foreslår derfor at saken avventer avklaring knyttet til eventuelle nye lokaler for tannhelsetjenesten.

[DOC]

Saksfremlegg – modum.kommune.no

 · Web view

Saken avventer avklaring knyttet til eventuelle nye lokaler for tannhelsetjenesten. ::: Sett inn innstillingen over denne linja ( Sett inn saksutredningen under denne linja (

Leie av nye lokaler til Evje tannklinikk – PDF – docplayer.me

Saken avventer avklaring knyttet til eventuelle nye lokaler for tannhelsetjenesten. SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 11/3758 Arkivnummer: 614 Saksbehandler: Aud Norunn Strand ÅMOT HELSESENTER RÅDMANNENS FORSLAG: Saken avventer avklaring knyttet til eventuelle nye lokaler for tannhelsetjenesten.

[DOC]

Saksfremlegg – Skien kommune

 · Web view

En avventer dokumentasjon og endelig søknad om bruksendring fra tiltakshaver. A/S Lærhandel (Grønlikroken 9) har besluttet å legge ned engrosvirksomheten innen skobransjen. De har rettet en foreløpig forespørsel til kommunen for å utnytte tomt og lokaler til dagligvare og/eller brune-/hvitevarer/elektro.

Innkalling og saksframlegg til universitetsstyrets møte 12

Midlene skal gå til fusjonsprosesser. Rekrutteringsstillinger Det bevilges om lag 95 mill. kroner til 150 nye rekrutteringsstillinger. 147 stillinger er knyttet til oppfølging av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, Meld. St. 7 (2014-2015) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024.

Utredning – En ny region Agder? by Cheryl Macdonald – Issuu

Det er usikkerhet knyttet til eventuelle kommunesammenslåinger i Agder. tok i august 2015 i bruk nye lokaler i Grooseveien i Grimstad. i valgloven knyttet til valg av nye regionting

IHA-Lines Ltd Helsinki Cruises – All Cruise Operations

IHA-Lines Ltd Helsinki Cruises – All Cruise Operations

Hva skjer med de NSB-ansattes pensjon, Ketil Solvik-Olsen

Arbeiderpartiets Sverre Myrli krever at samferdselsministeren snart finner en løsning på NSBs pensjonsfloke. Det blir ikke reell konkurranse når NSB har med seg gamle pensjonsforpliktelser i milliardklassen, mener han.

Verdal 07

«Kommunene stiller seg positiv til å delta i en Trøndelagsenhet eventuelt en fylkesenhet, og avventer de konkrete forslag til selskapsdannelse.» Vedlagt oversendes særutskrift av styrets behandling i saken.» Formannskapet, har som nevnt foran, uttalt seg til flere henvendelser i forbindelse …

Verdal 20

SAKSFRAMLEGG. VERDAL KOMMUNE MØTEBOK . SAKEN BEHANDLES AV: Saksnr. Utvalg 0059/02 H.UTV. FOR HELSE, er kommunene invitert til å bekrefte eventuelle framtidige behov for felles legevaktlokaler. Base for funksjonshemmede elever som tidligere i eksisterende lokaler, men bearbeides til nye behov. Arealer for bibliotek, musikk, tekstil

Lighting Guide for Beginners | 1000Bulbs.com

Measured in degrees Kelvin, color temperature is not the ambient hot/cold temperature of our surroundings. In fact, the Kelvin scale goes backwards: The higher the color temperature, the cooler light gets, and the lower the color temperature, the warmer light gets.

[PDF]

6DOW 60$57 7LOWDNVNDWDORJ 7H NQLVNH O¡VQLQJHU …

kunne føre til at en større andel av overvannet samles opp av overvannssystemet. Forhold knyttet til grunnvann vil også variere mye. På enkelte lokaliteter vil det bare være grunnvann i fjell. De fleste steder vil det også være grunnvann i løsmasser over fjell. Ved tette …

Økonomiplan 2010 – 2013. Budsjett 2010 by Aust-Agder

For lån opptatt før 2010 knyttet til Dahlske videregående skole og Sam Eyde videregående skole endres avdragstiden fra 30 til 40 år. , • økte utgifter til tannhelsetjenesten med 1,45

Fagbevegelsen er en kamporganisasjon. Det frykter jeg at

Den nye lederen i Norsk Transportarbeiderforbund, Lars Johnsen, er kjent for sin kampvilje. Den har ikke avtatt med åra.

Formaldehyde Link to Leukemia Confirmed: How to Limit

Their report determined that sufficient evidence now exists to link formaldehyde with blood-cell abnormalities that are characteristic of leukemia, a cancer of the blood or bone marrow.