Kvinner med infarkt forskjellsbehandles

Kvinner med infarkt forskjellsbehandles – agderposten.no

 ·

Kvinner med infarkt forskjellsbehandles FØLGER IKKE RETNINGSLINJENE: En helt fersk studie med Arendals-lege Jarle Jortveit i spissen viser at norske leger ikke følger nasjonale og internasjonale retningslinjer i utredning og behandling av kvinner med hjerteinfarkt.En lokal studie som Jortveit gjennomførte i forkant, viser at det ikke er kjønnsforskjeller i behandlingen ved sykehuset i Arendal.

Kvinner med infarkt forskjellsbehandles – Varden

 ·

En ny studie ledet av hjertelege Jarle Jortveit i Arendal viser at norske leger fortsatt forskjellsbehandler kvinner og menn med hjerteinfarkt, til tross for at nasjonale og internasjonale retningslinjer slår fast at kjønnene skal utredes og behandles likt.

[PDF]

Røyking – en viktig risikofaktor for hjerteinfarkt blant

retter daglig, hadde nesten 6 ganger høyere infarkt-risiko sammenlignet med kvinner som aldri hadde røykt, mens tilsvarende ratio for menn var i underkant av 3. Totalt sett hadde menn 4,6 ganger

Hjerteinfarkt i Sogn og Fjordane – Samhandlingsbarometeret

Færre får alvorleg hjertesjukdom: Ein større del av pasientane som kjem til behandling med hjerteinfarkt, har mindre alvorlege infarkt. Dette kan skuldast både betre førebygging og at hjerteinfarkt vert fanga opp tidligare grunna betre undersøkingsmetodar.

Kvinner må være litt mer egoistiske for å få til det de vil

Hun prioriterer karriere og tjener betydelig mer enn han. Han tar hovedansvar hjemme. Noe som fortsatt er nokså uvanlig i norske parforhold.

[PDF]

Hjerteinfarkt før og nå – et 50 års perspektiv

pasientene med STEMI (infarkt med ST-elevasjon i EKG) fikk mer arytmier og Figur 1 Dødelighet av hjerte- og karsykdom for kvinner og menn per 100 000, standardisert, hele landet, 0 – 74 år

Hjerteinfarkt : BASF SE

Kommer man til sykehus med et truende infarkt, vil en som regel bli lagt inn på hjerteovervåkingsavdelingen. Helsepersonell vil ta blodprøver og EKG(elektrokardiogram).

Skriftlig spørsmål – stortinget.no

Kan statsråden gjøre rede for hvorfor kvinner med livmorhalskreft forskjellsbehandles fra menn når det kommer til fertilitetsbevarende behandling og hvordan statsråden vil sikre at pasienter med livmorhalskreft får et likeverdig helsetilbud som i Sverige og Danmark og muligheten til å kunne ivareta egen fertilitet og bære frem egne barn etter endt kreftbehandling?

Ingvill Plesner, seniorforsker Norsk senter for

Nov 08, 2016 · – Skal trossamfunn der kvinner og homofile forskjellsbehandles få statsstøtte? – Skal pasienter ved norske sykehus og sykehjem, soldater i forsvaret og fanger i fengsel få tilbud om mat i

tegn på et hjerteinfarkt hos kvinner – helsenet.info

Andelen kvinner med menn som har hjerte-angrep er omtrent halvparten, og hjertesykdom er kvinners topp dødsårsaken i Amerika. Erkjenner tegn på hjerteinfarkt kan være et spørsmål om liv eller død.

1,6 millionerklubben Norge – for kvinners helse

1,6 millionerklubben Norge – for kvinners helse. 1,605 likes · 3 talking about this. Kjente norske kvinner støtter 1.6millionerklubbens arbeid med å