Åsveien skole og idrettshall : Bygg.no

Åsveien skole og idrettshall : Bygg.no – Byggeindustrien

På det som er en sterk kandidat til «beste tomta i byen», troner nye Åsveien skole og idrettshall på Byåsen i Trondheim, og nyskolen er en av Norges mest klimavennlige. Åsveien skole er et pilotprosjekt, og Trondheims første, i programmet «Framtidens Bygg». Skolen er bygget som passivhus og har fått energimerke A, med god margin.

Eggen Arkitekter » Åsveien Skole og Idrettshall

Åsveien skole og flerbrukshall er kommunens første skolebygg som tilfredstiller passivhuskrav. Anlegget er kommunens pilotprosjekt innen Framtidens Bygg med målsetting om 50% reduksjon av klimagassutslipp til transport, energiforbruk og materialbruk.

Eggen Arkitekter » Byggherre » Trondheim kommune

Lade Skole og Idrettshall. Åsveien Skole og Idrettshall. Risvollan helse- og velferdssenter

Åsveien skole og idrettshall – Omega – spotidoc.com

Skole og ressurssenter Åsveien skole er en barneskole (1-7) for 90 elever pr. trinn. Samlet elevtall er 630. I tillegg er skolen senter for 20 elever med autismediagnose.

Åsveien skole og idrettshall : Bygg.no – Byggeindustrien

På det som er en sterk kandidat til «beste tomta i byen», troner nye Åsveien skole og idrettshall på Byåsen i Trondheim, og nyskolen er en av Norges mest klimavennlige. Åsveien skole er et pilotprosjekt, og Trondheims første, i programmet «Framtidens Bygg».

Åsveien skole – betonmasthaehre.no

Prosjektet omfattet prosjektering og bygging av nye Åsveien skole, samt idrettshall og utomhusanlegg. Prosjektet var Midt-Norges første pilotprosjekt i Fremtidens Bygg.

[PDF]

ÅSVEIEN SKOLE OG IDRETTSHALL – arkitektur.no

TRONDHEIM KOMMUNE TEAM-BYGG AS OVERSIKTSPLAN 2 Byggherre: Totalentreprenør: Arkitekt: ÅSVEIEN SKOLE OG FLERBRUKSHALL Dato: 05.11.2013 EGGEN ARKITEKTER AS B242 kjøkken 56,7 m²—-A238 Lager 4,4 m ² 430 320 430 430 430 430 430 320 320 430 Forsøks-skap m/ avtrekk Kjemikalie-skap m/ avtrekk 2 r r BYGG A´ BYGG A BYGG B BYGG C e e e e n VEL

LUNDAMO SKOLE, BARNEHAGE OG IDRETTSHALL – eggen-arkitekter.no

Lundamo skole, barnehage og idrettshall ble offisielt åpnet av Melhus kommune 29. februar 2012. Bygget er oppført i henhold til lavenergistandard, med energiklasse A.

Trondheims første passivhusskole | Trondheim kommune

Nye Åsveien skole og idrettshall på Byåsen er pilotprosjekt i programmet Fremtidens byer. Det innebærer at nybygget har som målsetting å halvere utslippene av klimagasser sammenlignet med tilsvarende bygninger.

Åsveien Skole – f-o.no

Åsveien skole består av: – Barneskole for 90 elever pr trinn, totalt 630 elever og senter for 20 elever med diagnose innenfor autismespekteret, bruttoareal ( BTA ) 8836 m2 – Flerbrukshall, bruttoareal (BTA ) 2336 m2. Sambruk: Skolen tilrettelegges med ulike låsbare soner for bruk på kveldstid og blir et nærmiljøsenter for bydelen.

Tredje skole i massivtre – Byggmesteren

Lade skole blir en ny barneskole for 700 elever samt avdeling for 40 minoritetsspråklige elever og idrettshall. Tomten til Lade ligger opp mot friområdet Grønlia med Lade kirke og Lade gård som naboer. Lade kirke og Lade gård er fredete bygninger og Korsvika allé er av antikvarisk verdi.