Tariffdag for tillitsvalgte i kommuner og fylkeskommune i Hedmark

Hedmark fylkeskommune – Fakta om fylket

Hedmark fylke ligger på Østlandet og grenser mot Sør-Trøndelag i nord, Oppland i vest og Akershus i sør. I øst grenser Hedmark til Värmland og Dalarna län i Sverige. Areal: 27 388 km², noe som utgjør 7,1 prosent av Norges areal.

Siste nytt fra KS Hedmark og Oppland – ks.no

Arbeidet med gode pasientforløp er i gang i Hedmark og Oppland 07.04.2017 . Deltakere fra 23 kommuner og Sykehuset Innlandet var 4. og 5. april samlet på Hamar til første samling i læringsnettverk for Gode pasientforløp.

Sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune – PDF

3 Saksutredning Sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune Innledning og bakgrunn Fylkestinget i Hedmark vedtok i sitt møte i desember 2016 (sak nr. 86/16), å si nei til sammenslåing av Hedmark og Oppland. Vedtaket ble begrunnet med at de oppgavene som ble skissert i Meld.St.22, ikke gir grunnlag for en endring i regionstruktur.

Om fylkeslaget – Utdanningsforbundet

Fylkeslagets arbeid. På fylkeslagets kontor arbeider tillitsvalgte og ansatte til beste for medlemmer og tillitsvalgte i Hedmark. Vi rådgir lokallagene i politiske saker, saker om lov- og avtaleverk, bistår i personalsaker, veileder og bistår i lokallagenes økonomi, driver med politisk påvirkningsarbeid og holder kurs og konferanser for tillitsvalgte i lokallagene.

[PDF]

Sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune

Sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune Innledning og bakgrunn Fylkestinget i Hedmark vedtok i sitt møte i desember 2016 (sak nr. 86/16), å si nei til sammenslåing av Hedmark og Oppland. Vedtaket ble begrunnet med at de oppgavene som ble skissert i Meld.St.22, ikke gir grunnlag for en endring i regionstruktur.

Hedmark fylkeskommune – Rettigheter og plikter

Hedmark fylkeskommune har ikke pålogging for foresatte til SkoleArena. Passordet som du har fått som elev er strengt personlig og skal aldri oppgis til andre. Eventuelt innsyn i fravær må foregå i samarbeid med eleven etter at han/hun har logget seg på.

Politisk uttale foran kommune- og fylkestingsvalgkampen

For LO er det derfor viktig at alle beslutningsnivå, også kommuner og fylkeskommuner, tar en tilrettelegger rolle og har en aktiv næringslivspolitikk. Den norske arbeidslivsmodellen er en suksess, som har bidratt til økt verdiskaping, økt produktivitet, og ikke minst, et konkurranse- og omstillingsdyktig arbeidsmarked i Norge.

Lønns- og arbeidsvilkår

Skolelederforbundet har dyktige tillitsvalgte lokalt som kan forhandle lønn og drøfte arbeidsforholdet ditt med arbeidsgiveren din, enten du er ansatt i en kommune/fylkeskommune, stat eller privat sektor. Gjeldende tariff- og arbeidstidsavtaler .

Lønn og avtaler – fagforbundet.no

En tariffavtale er en avtale om lønns- og arbeidsvilkår, som for eksempel minstelønnsbestemmelser, spørsmål om rettigheter når det gjelder pensjon, arbeidstid, overtidsbetaling, velferdspermisjoner og …

Lønn og tariff – Fagforbundet

LO Kommune tallfester lønnskrav i kommuneoppgjøret Lønnsforhandlingene for de ansatte i kommunene fortsatte i dag og LO Kommune overleverte sitt andre kravdokument.

[PDF]

Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

og forpliktende samspill mellom skoleeiere, andre ledere, tillitsvalgte, kollegiet og støttetjenester er nødvendig for at man sammen kan bidra til god utdanningsledelse. Tillitsvalgte og ledelsen har, gjennom lokale prosesser et særskilt ansvar for å realisere en …

Presentasjon av budsjett og økonomiplan for Rogaland

I dag den 4 november kommer både rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 for Rogaland og økonomiplan for 2014 til 2017 Årsbudsjett for Rogaland fylkeskommune er på drøyt 6 milliarder kroner: 6196 millioner for å være helt presis.

Oppfølging av Stortingets vedtak om sammenslåing av

3 Saksutredning Sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune Innledning og bakgrunn Fylkestinget i Hedmark vedtok i sitt møte i desember 2016 (sak nr. 86/16), å si nei til sammenslåing av Hedmark og Oppland. Vedtaket ble begrunnet med at de oppgavene som ble skissert i Meld.St.22, ikke gir grunnlag for en endring i regionstruktur.

[PDF]

Sammenslåing av Vestfold og Telemark fylkeskommune

oppleve at kommuner og fylkeskommunen ser utdanningsløpet fra barnehage til høgskole i B. Fellesnemndas funksjonsperiode varer fram til konstituering av fylkestinget i Vestfold og Telemark fylkeskommune etter fylkestingsvalget høsten 2019 Det er etablert et partssammensatt utvalg sammensatt av 10 politikere og 8 tillitsvalgte.

Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune har forvaltningsansvar for samisk språk. Sametinget gir årlig tilskudd til kommuner og fylkeskommuner med forvaltningsansvar. Kulturminnevern. Trøndelag gjennom tidene. Les om Trøndelag gjennom tidene, og følg trøndelagshistorien fra steinalderen frem til nyere tid.