Forfatter­veiledning

Forfatter­veiledning | Sykepleien

Innsending av artikler til Sykepleien Forskning skjer i manuskripthåndteringssystemet ScholarOne. Forfattere oppretter en konto og laster opp artikkelen med vedlegg, følgebrev og erklæring om interessekonflikter.

Forfatterveiledning | Bioingeniøren

Her finner du informasjon til forfattere av faglige bidrag i Bioingeniøren – både vitenskapelige artikler og øvrige artikler i FAG-sjangrene. Tidsskriftets mål er å være førstevalget for bioingeniører som skal formidle eget fag, ent …

Forfatterveiledning – Universitetsforlaget

Vi i Universitetsforlaget er opptatt av å ha god kontakt med forfatterne våre, og vi vil at samarbeidet skal fungere best mulig. Derfor har vi laget en forfatterveiledning der vi har samlet viktig informasjon, råd og tips, slik at du kan bli bedre kjent med oss og måten vi jobber på.

Forfatterveiledning | Bioingeniøren

Her finner du informasjon til forfattere av faglige bidrag i Bioingeniøren – både vitenskapelige artikler og øvrige artikler i FAG-sjangrene.

Forfatterveiledning – Store norske leksikon

Forfatterveiledningen er en oversikt over hvordan du skriver gode leksikonartikler til Store norske leksikon og Store medisinske leksikon.. Leksikon er et samskrivingsprosjekt.Vi oppdaterer eksisterende artikler langt oftere enn vi trenger å skrive nye artikler.

Å skrive en bok | Cappelen Damm Akademisk

Samarbeid mellom forfatter og forlag. Ferske forfattere trenger kanskje mer veiledning enn erfarne forfattere. Forlagets viktigste oppgave er uansett å veilede underveis og legge til rette for en god prosess fra idé til ferdig bok, slik at utgivelsen får høy faglig, språklig og pedagogisk kvalitet, og er godt tilpasset målgruppen den er skrevet for.

Forfatterveiledning VIKING – PDF – docplayer.me

6 Artikkelen Artikkelen skal være på norsk, svensk eller dansk, og være mest mulig feilfritt. Artikler som fyller mer enn 30 sider (inkludert illustrasjoner, tabeller, sammendrag og litteratur), vil bare unntaksvis bli antatt. Benytt skriftstørrelse 12, skrifttype Times New Roman og linjeavstand 1,5.

Forfatterveiledning | Nordisk tidsskrift for pedagogikk og

About the journal. Nordic Journal of Pedagogy and Critique will create an arena for considered and critical analysis of educational and developmental processes.

Retningslinjer og tips til forfattere | Tidsskrift for Den

Velkommen til Tidsskriftets forfatterveiledning. Tidsskriftet er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for Den norske legeforening. Vi publiserer primært innsendte vitenskapelige artikler og andre typer fag- og debattstoff.

[PDF]

Forfatterveiledning for Lov og Rett – idunn.no

Forfatterveiledning for Lov og Rett Veiledningen er utarbeidet av postdoktor Markus Jerkø, redaksjonssekretær i Lov og Rett. Punkt 5 om henvisninger i juridiske kilder er et utdrag, med noen tilpasninger og endringer, av

Forfatterveiledning – Fysioterapeuten

Fysioterapeuten publiserer manuskripter på norsk, engelsk, svensk og dansk. Vi er indeksert internasjonalt i databasene NORART, AMED og PEDro, og nordisk i SveMed+. Alle våre fag- og vitenskapelige artikler er gratis tilgjengelig for alle og søkbare via …

Forfatterveiledning | Nordisk Østforum

Forfatterveiledning Nordisk Østforum fokuserer tematisk på politisk, økonomisk og kulturell utvikling i Russland, Balkan, Øst-Europa og det postsovjetiske området. Tidsskriftet rangeres på vitenskapelig nivå 1 i Universitets- og høgskolerådets (UHR) liste over publiseringskanaler.

Skrivefasen – råd og tekniske retningslinjer | Cappelen

Jo mer oversiktlig og ryddig manus vi mottar fra deg, jo lettere blir den videre prosessen, og jo mindre blir faren for feil og misforståelser.

[PDF]

Forfatterveiledning – cdn.dynify.com

! 4! 1 FORFATTEROPPLYSNINGER Primitive tider krever følgende opplysninger om forfatteren: Fullt navn E-postadresse og telefonnummer Fullt navn på institusjonstilknytning (navn på den/de institusjon(er) man ønsker kreditert,