Trykking av avhandlingen

Trykking av avhandlingen – Forside – Det medisinske fakultet

Trykking av avhandlingen kan først starte når du har fått godkjent rettingene, du anbefales derfor å være ute i god tid. Du kan levere inn en errataliste kun én gang. Erratalisten skal legges inn som vedlegg i avhandlingen.

Trykking av avhandlingen – Det humanistiske fakultet

Dersom avhandlingen inneholder mer enn 40 sider med fargeillustrasjoner, må du søke instituttet om støtte til trykking av fargesidene i god tid før manus leveres til trykking (hvis avhandlingen har 40 sider, eller færre, med fargeillustrasjoner trenger du ikke å søke).

Offentliggjøring av avhandling – Høgskulen på Vestlandet

Trykking av avhandling. Når avhandlingen er godkjent for disputas, skal du levere inn trykte eksemplarer av avhandlingen til fakultet. Fakultetet distribuerer 9 eksemplarer til biblioteket (derav syv til nasjonalbiblioteket), til bedømmelseskomité og disputasleder.

Trykking og publisering av ph.d – ansatt.oslomet.no

Trykking ved innlevering. Ved innlevering av avhandlingen til bedømmelse skal det trykkes fem eksemplarer til kommisjonen, med unntak av innleveringer ved Fakultet for helsevitenskap hvor kommisjonen får avhandlingen som pdf-fil.

Avhandlingen | Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Trykking av eksemplarene til disputaslokalet og bibliotek bør starte straks innstillingen er oversendt. Skipnes gir prisoverslag på ulike alternativer og kandidaten avklarer utgiftene med instituttet. Kandidaten må bestille minimum 20 eksemplar av avhandlingen.

Trykking av avhandlingen – Det odontologiske fakultet

Trykking av avhandlingen kan først starte når du har fått godkjent rettingene, du anbefales derfor å være ute i god tid. Du kan levere inn en errataliste kun én gang. Erratalisten skal legges inn som vedlegg i avhandlingen.

Avslutning av ph.d.-studiet | Norges miljø- og

Trykking av avhandlingen. En avhandling som er godkjent for disputas kan sendes til trykking (versjon etter bedømmelse med ev. godkjente errata). Følg veiledning til trykking i Om trykking. Trykking bestilles av ph.d.-kandidaten ved å sende e-post til trykkeriet.

Innlevering og disputas | Det medisinske fakultet

Informasjon om innlevering av avhandling, bedømmelseskomiteens arbeid, trykking av avhandlingen, prøveforelesning, disputas og kreering. The defense is a public presentation of the research the candidate has done and a worthy conclusion to the PhD period.

[PDF]

Trykking av ph.d.-avhandlingar – praktisk informasjon

Trykking . Akademika forlag trykkjer alle doktoravhandlingar ved AHO. AHO bestiller eit opplag på 70 eksemplar frå trykkeriet. Skulen dekkjer kostnader øyremerka trykking opp til ein fast sum fastsett av AHO. Dersom trykkekostnadene overskrid denne summen, må du sjølv dekkje det resterande beløpet.

Trykk av doktoravhandling – Universitetet i Oslo

Ph.d.-kandidater får dekket trykking av et visst antall av avhandlingen på fakultetets eller instituttets regning. I samme ordre kan du bestille tilleggseksemplarer til intern pris.

Disputas i sikte – spotidoc.com

Frist 4 uker v/ underkjenning Bedømmelseskomiteens konklusjon Faglige forberedelser Så snart avhandlingen er godkjent Trykking av avhandlingen Doktoranden forbereder disputasforedrag som er ca. 20 minutters introduksjon Kandidat av avhandlingen (skal ikke overskride 30 minutter).

Frei husflidslag: Trykking av skinnfell

I helga har vi hatt trykking av skinnfellene som er blitt sydd på studiesirkel i høst. Vi startet fredag ettermiddag, og fortsatte både lørdag og søndag.