Kjøttreklame skal behandles på Stortinget

Kjøttreklame skal behandles på Stortinget – Framtiden.no

Kjøttreklame skal behandles på Stortinget. OEK har et årlig budsjett på rundt 80 millioner kroner, mens Opplysningskontoret for Frukt og Grønt (OFG) har et budsjett på ca. 20 millioner kroner, et beløp som også inkluderer informasjon knyttet til hagebruk.

Narkotikaaksjoner mot skoler får støtte i Stortinget

 ·

Men på Stortinget tenker de i andre baner. 27. mars vedtok en enstemmig justiskomité å be regjeingen om å «sikre at politiet har adgang til å gjennomføre forebyggende tiltak med bruk av narkotikahund, herunder på skoler». De vil også at politiet skal få flere narkotikahunder.

Slik behandles en sak i Stortinget – stortinget.no

Når lovforslaget er vedtatt i Stortinget, sendes det til regjeringen. Før loven kan tre i kraft, må både Kongen og statsministeren signere den. Dette skjer på Slottet, i «Kongen i statsråd» på fredager, der regjeringen legger fram de lovvedtakene som Stortinget har fattet.

Voteringer – stortinget.no

Antallet representanter på Stortinget er 169. Voteringen i Stortinget skal settes opp i «logisk rekkefølge» Lovforslag må behandles to ganger av Stortinget i plenum for at loven skal bli vedtatt. Les mer om behandlingen av lovsaker. Votering over budsjett.

Mat – Aktuelt – Side 4 – Framtiden.no

Kjøttreklame skal behandles på Stortinget I høst har Framtiden i våre hender jobbet hardt for å skape oppmerksomhet rundt kjøttets klimapåvirkning, og at flere skal få øynene opp for at det er enkelt, godt og sunt å spise litt mindre kjøtt.

I dag gjemmer Stortinget seg i kinosalen og må legge fra

Mandag er det klart for en sjeldenhet på Stortinget. I et lukket møte skal de folkevalgte diskutere manglene i politiets og forsvarets sikring av viktige bygg. Saken som skal behandles er den mye omtalte rapporten fra Riksrevisjonen, som slår fast at politiet og Forsvaret verken sammen eller hver for seg er i stand til å beskytte viktige

Samfunnsfag – Stortinget – NDLA

Komiteens medlemmer er som regel også partienes eksperter på komiteens fagområde, og er sentrale i utformingen av partienes holdninger og syn i saker innenfor området. Komiteene får oversendt saker til behandling fra Stortinget. Som regel er det regjeringen som kommer med forslag til saker som skal behandles i Stortinget.

Historisk i Stortinget: Slutt på straff for rusmisbrukere – VG

 ·

Bruk av narkotika skal ikke lenger straffes, men behandles. Flertallet i Stortinget gjør nå en historisk omlegging av norsk narkotikapolitikk, og vil overføre ansvaret fra justis til helse.

Stortingets byggesprekk blir behandlet før sommeren – Tu.no

Behandles før valget. Begrunnelsen er at saken først og fremst angår det sittende presidentskapet. – Saken skal avgis 15. juni, og komiteen har bestemt at den skal behandles i denne stortingsperioden, med sikte på behandling i plenum den 20., sier Kolberg. Han viser til at komiteen nå jobber på høygir for å få ferdigstilt saken.

Slik blir det nye Stortinget for dyrene | Dyrevernalliansen

Dette vil Dyrevernalliansen fremover arbeide for å få en slutt på. Kjøttkonsum og dyrevelferd i landbruket. Både Høyre og Fremskrittspartiet ønsker at staten skal stoppe sitt bidrag til kjøttreklame. Det er faktisk bestemt i lov hvordan kjøttreklamen skal finansieres gjennom avgifter på maten.

Rolf Ringdal – YouTube

Oct 03, 2018 · EU-direktivet om Jernbanepakke 4 skal behandles i Stortinget i høst eller på nyåret. Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund arrangerer en polit