Interessert i kunst, kultur og stedsutvikling? Søk tilskudd før 1. mars

Interessert i kunst, kultur og stedsutvikling? Søk

Interessert i kunst, kultur og stedsutvikling? Søk tilskudd før 1. mars. Om en uke går fristen i denne omgang ut for å søke en rekke gode tilskuddsordninger.

MJØSA – ET KUNSTPROSJEKT. – PDF

Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. VEST- AGDER- MUSEET FLEKKEFJORD. skoleprogramm KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2011. www.vestagdermuseet.no. Gode kunstprosjekter kan spille en rolle i stedsutvikling og reiseliv, men også

Kunst og Kultur – Idunn – Nordic journals online

Kunst og Kultur (eatablished 1910) is Norway’s first journal for art history.The journal publishes the best from art-history research, written by leading art historians in Norway. The journal’s main emphasis is on pictorial art, architecture and design/handicraft, but it also contains topical debate and book reviews.

Tilskudd til stedsutvikling – Nordland fylkeskommune – nfk.no

Tilskudd til stedsutvikling Formål. Bidra til miljøvennlige og attraktive byer og tettsteder som bosted og lokaliseringssted for bedrifter gjennom investering i fysisk infrastruktur.

Prop. 1 S (2012–2013) – regjeringen.no

1.1.2 Gjennomgående prioriteringer i budsjettforslaget for 2013. Kunst og kultur har stor verdi i seg selv. Kunst, kultur, idrett og frivillighet gjør samfunnet rikere og er avgjørende for menneskers livskvalitet, fellesskap og utvikling.

Museer som nasjonale kulturbygg – Museumsutvikling

Fristen er 1. mars hvert år, for søknader til påfølgende års statsbudsjett. Bygningene skal ha høy arkitektonisk kvalitet. Det innebærer en god balanse mellom funksjonelle, estetiske, sikkerhetsmessige og miljømessige kvaliteter, foruten at det er tatt hensyn til universell utforming.

MANUAL KUNST OG HÅNDVERK KHIO KHIO – PDF

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter. Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet . Detaljer

Melsomvik og omegn vel | Stiftet 30. juni 1936

Planprogrammet, med de foreslåtte utredningskorridorene, ligger på høring i perioden 1. mars – 12. april. Det vil bli avholdt et åpent møte om saken i parksalen (Scandic Park, Strandpromenaden 9, Sandefjord) 7. mars kl. 18.00.

St.meld. nr. 21 (2007-2008) – regjeringen.no

7.1.3 Departementets vurdering. Over Kultur- og kirkedepartementets budsjett gis det for 2008 tilskudd til drift av regionale jazzsenter i Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim og Bodø. Videre gis det tilskudd til et kompetansesenter for rock i Bergen (BRAK).

Aktuelt | Om oss | Norsk kulturforum

Ekspertgruppen for kunst og kultur i opplæringen overrakte 24. april sin rapport Det muliges kunst til Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet. I mandatet for eskpertgruppens arbeid beskrives behovet for å få en bedre koordinert og samlet innsats i arbeidet med kunst og kultur for barnehage og …

Den kulturelle skolesekken i Nord-Trøndelag – Posts | Facebook

Den kulturelle skolesekken i Nord-Trøndelag. 306 likes. DKS er en nasjonal ordning der kultur- og opplæringssektoren samarbeider om å gi alle skoleelever