Kommunens snekkere bygde hytte ulovlig

Kommunens snekkere bygde hytte ulovlig

Selve byggearbeidene er det snekkere engasjert av kulturetaten i Ringsaker kommune som har utført. Det bekrefter prosjektleder Morten Trosvik. – Vi hadde fått tillatelse til å gjøre mye med hytta og det var sendt inn tegninger, sier Trosvik.

Bygde hytte ulovlig, saksøker Fylkesmannen – Aftenposten

 ·

Bygde hytte ulovlig, saksøker Fylkesmannen. I et forsøk på å redde den ulovlig oppførte hytten på Kobbholmen, varsler eieren søksmål mot Fylkesmannen.

Beklager at byggingen ikke stoppet

Kommunens snekkere bygde hytte ulovlig. Les også. Visste i fjor høst at hytta måtte rives. Les også. Vil ha svar om ulovlig riving. Les også

Bygde ut hytta ulovlig – Dagbladet

Hun innrømmer også at hun ikke har levert ferdigattest på huset, og dermed har bodd ulovlig siden 2005. – Det sto ferdig våren 2006.

STRANDSONEN , HYTTE – – Må fjerne 80 tonn betong for hånd

Jeg er ingen spekulant som har spekulert i å bygge ulovlig, skriver Grini til kommunen. VEDLIKEHOLD: Hensynet til vedlikehold har vært tema i byggesøknader der naboer har fått medhold.

Ja til omstridt hytte etter kanapeer – NRK Hedmark og

Hytteeier i Sel skulle bygge bod, men bygde to-etasjers hytte. Ulovlig? Javisst, men etter befaring med kanapeer, sa politikerne likevel ja.

Et skogshusvær til besvær | Runar Gevelt

Ny hytte 68 m2 bra (til venstre på bildet) skulle erstatte skogshusvær fra 1930 åra (til høyre på bildet).Saken feilbehandles fra seinhøstes 2005 som et ulovlig fritidshusvær-i strid med kommuneplanen istedenfor et forhåndsavklaret stedbunden næringshytte i tråd med kommuneplanen

Bygde ulovlig – nærmer seg riving? – Hytteavisen

Ulovlig bygging i strandsonen: Hytteeier dømt til betinget fengselsstr En hytteeier og en daglig leder er dømt til betinget fengsel i 45 dager og bøter på 100.000 kroner for ulovlig bygging i strandsonen.

Ulovlig hyttebeboelse og bebyggelse | kommunal-rapport.no

Kommunen hadde problemer med forurensning av drikkevannet og oppdaget stadig ulovlig beboelse og byggevirksomhet i området Litjvatn og Jonsvatn. Det ble foretatt en kartlegging. De som hadde bodd i hyttene sammenhengende siden 1967 fikk bruksendring til bolig, og kommunen bekostet vann- og avløpsnett som bare boligene fikk koble seg på.

Nektet å rive denne ulovlige hytta – Nettavisen – Forsiden

Dersom den blir vedtatt kan den være grunnlag for et nytt vedtak om den ulovlig bygde hytta. – Så her kan byggherren som tok seg til rette og trosset kommune og fylkesmann ende med å få

ULOVLIG RIVING AV BYGNING PÅ EIENDOMMEN GNR 6 BNR 6

Tiltaket er ulovlig all den tid tillatelse ikke foreligger, og kommunen krever derfor med hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl) 113 at alt byggearbeid stanses umiddelbart. De gis med dette en frist til med å sende inn en komplett søknad om tillatelse til tiltak.

Uteliggerhytta ved Trollvann – YouTube

Dec 11, 2017 · Harald Grande trengte et sted å bo og bygde en ulovlig hytte ved Trollvann slik mange hundre gjorde i Oslo etter krigen. Hytta ble bygd i 1954 og han bodde der helt til 1984. Hytta ble aldri

Din lokale hytteguide for Fjellregionen 2017 by Norsk

Dermed sier kommunens gebyrregulativ for 2017 at en hytte på 100 kvadratmeter bruker like mye vann hvert år som en bolig på 100 kvadratmeter. Det er både uklokt og ulovlig fra kommunens

Ser dette ut som et naust? | kommunal-rapport.no

Flere kommuner i Hordaland aksjonerer nå mot ulovlig bygging. I april ble det gjennomført storaksjonen i Fitjar. Her var også Kystvakten, lensmannen og Fylkesmannen med. Flere ulovligheter ble oppdaget, blant annet en ulovlig oppsatt hytte, godt gjemt mellom buskas og trær.

Eivind (8) «bor» i en ettroms trehytte på seks kvadrat

 ·

Les også: La ut ulovlig hytte på Finn – nå må de rive den. Bygget av rester. En del av byggmaterialene, som reisverk, gulvplanker og takplater, er rester fra oppussingen av huset til Eivinds besteforeldre. Trehyttas vinduer og villmarkspanel er Finn-funn, kjøpt for gi bort-pris.