Servering, salg og skjenking av alkohol

Skjenking av alkoholhaldig drikk – Regelhjelp.no

tilverking av alkoholhaldig drikk som inneheld over 2,5 og mindre enn 22 volumprosent alkohol til skjenking i eiga verksemd innføring av alkoholhaldig drikk for skjenking i eiga verksemd Kommunen kan gi slik utvida bevilling samtidig med eller som tillegg til ei allereie eksisterande skjenkebevilling.

Servering, salg og skjenking av alkohol – Ås kommune

All servering av alkohol mot vederlag krever imidlertid bevilling. For enkelte typer lokaler, steder og sammenhenger kreves som hovedregel bevilling for servering av alkohol, selv om det skjer uten vederlag. På slike steder er det også forbudt å drikke alkohol, med mindre det skjer i samsvar med en gitt skjenkebevilling.

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven

Bevilling for salg og skjenking. Bevilling for salg og skjenking gis av kommunen med mindre det gis statlig bevilling etter kapittel 5. Bevilling for skjenking på tog eller ombord i skip som ikke er omfattet av statlig bevillingsmyndighet etter § 5-2, gis av den kommunen som skipet eller toget har som utgangspunkt for sin virksomhet.

Servering, skjenking og salg – siljan.kommune.no

Servering, skjenking og salg. Innhold. Serveringsbevilling. et kollegium el. arrangerer en sammenkomst der salg av alkohol inngår som en del av arrangementet. Salget kan foregå ved salg av billetter, ved kuvertpris og/eller ved salg fra bar. Bevillingen kan gis for inntil seks dager. Søknad om bevilling vil bli sendt Politet til høring

Skien kommune – Skjenking, servering og salg

Skjenking, servering og salg. Innhold. Fant du det du lette etter? et kollegium el. arrangerer en sammenkomst der salg av alkohol inngår som en del av arrangementet. Salget kan foregå ved salg av billetter, ved kuvertpris og/eller ved salg fra bar. Bevillingen kan gis for inntil seks dager.

Salg og servering av mat og alkohol – hvaler.kommune.no

salg eller skjenking av alkohol til mindreårige personer. Les mer om falsk legitimasjon; Servering og salg av alkohol kan gi inntekter, arbeidsplasser og trivsel i kommunen, men det kan også medføre store kostnader og menneskelige lidelser. Derfor skal kommunen ha folkehelseperspektivet med i …

Ringerike kommune – Salg, servering og skjenkebevilling

Servering av mat. Det krever serveringsbevilling. Skjenker du alkohol i tillegg, må du både ha serveringsbevilling og skjenkebevilling. Fast servering av alkoholholdig drikke (mot betaling) Om du skal servere alkohol fast, som i en bar eller lignenede, må du både søke om serveringsbevilling og sjenkebevilling. Salg av alkohol

Alkoholloven

Bruk av inngangsbilletter som inkluderer servering av alkohol (PDF, 2010) Plassering av alkohol i butikker og vilkår om tildekking (PDF, 2010) Tildekking av alkoholholdig drikk utenom salgstidene (PDF, 2010) fastsettelse av vilkår for hvordan salg og skjenking skal skje og kontroll med at …

Skjenketider i Oslo – Salg, servering og skjenking – Oslo

Skjenking av brennevin (mellom 22 og 60 volumprosent alkohol) kan ikke skje før kl. 13:00. Skjenking i julen Skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent kan ikke skje før kl. 08:00 på julaften og nyttårsaften og ikke før kl. 12:00 på 1. og 2. juledag og 1. nyttårsdag.