– Bruk og besittelse av narkotika blir som en feilparkering – Document

Bruk og besittelse av narkotika blir som en feilparkering

Avkriminalisering betyr at bruk og besittelse av narkotika straffes på samme måte som f.eks. en trafikkforseelse eller feilparkering. Dette kan praktiseres ulikt, fra relativt løs håndhevelse via ulike straffereaksjoner til mer omfattende og strukturert oppfølging.

Drosjesjåfør truet med kniv, fikk belte rundt halsen

Oslo: En ung mann ble først tatt for nasking og besittelse av narkotika. Etterpå truet han en drosjesjåfør med kniv, og festet et belte rundt halsen på ham. Hendelsen fant sted på Romsås i Groruddalen. Den unge mannen i midten av 20-årene hadde blitt pågrepet av politiet på mandag ettermiddag fordi han var i besittelse av narkotika.

Narkotika, kontroll og bruk – PDF – docplayer.me

Hvis en person både blir tatt for bruk av narkotika og andre typer lovbrudd i løpet av et år, vil hovedlovbruddet til denne personen svært sjeldent bli bruken av narkotika. Kriminalstatistikken gir derfor en rimelig god oversikt over de som bare blir tatt for sin bruk av narkotika.

Hver dag straffes 22 personer for bruk og besittelse av

 ·

Tallene fra SSB viser at grov narkotikakriminalitet har økt med 23 prosent, mindre grov med 33 prosent og lite grov, det som går på bruk og besittelse av brukerdoser med narkotika, har økt med 43 prosent.

Narkotikalovgivningen | Ung.no

For mindre alvorlige forhold som bruk og besittelse av små mengder, er det legemiddelloven som gjelder. Profesjonell omsetning Når det gjelder profesjonell omsetning av narkotika, slik som å produsere, smugle inn- eller ut av landet, oppbevaring, eller forsendelse, blir …

Lover og regler for bruk av narkotika. – Ung.no

Den loven som styrer bruk av narkotika, heter legemiddelloven. I den loven står det at: Det er forbudt uten lovlig adkomst å være i besittelse av eller å bruke narkotika og å skaffe seg adgang til å få kjøpt slike varer under falske opplysninger, f.eks. om navn, bosted, sykdom eller sykdomstegn.

[PDF]

NARKOTIKA- OG DOPINGSTATISTIKK 2016 – Politiet.no

som omfatter omsetning, besittelse og bruk, men også i store innførselssaker. 0 10 000 20 000 Ca. 70 % av narkotikasakene er mindre saker som blir avgjort med forelegg uten at stofftype er verifisert med analyse. I tillegg er Til tross for en generell beslagsnedgang for narkotika de …

Hva er rusreformen? – actis.no

Avkriminalisering betyr at bruk og besittelse av narkotika straffes på samme måte som f.eks. en trafikkforseelse eller feilparkering. Dette kan praktiseres ulikt, fra relativt løs håndhevelse via ulike straffereaksjoner til mer omfattende og strukturert oppfølging.

Narkotika og straff – forskning.no

Vi må huske at det var en dyp og omfattende bekymring for utviklingen. 1970-tallet var en topp-periode for eksperimentell bruk blant ungdom, og man var redd for at det ville gripe om seg og gjennomsyre samfunnet. Karl Evang sa at hvis narkotika ble like utbredt som …

[PDF]

Innst. 215 S – stortinget.no

at kommunane sitt tilbod til pasientar som blir utskriv-ne frå behandling eller lauslate frå fengsel, ikkje er på plass til riktig tid, eller at det er utilstrekkeleg. Forslagsstillarane viser til at forbodet mot bruk og innehav av narkotika er eit viktig normdannande tiltak som må bli vidareført, og at ein NOU må ha dette som …