Viktig seier i Arbeidsretten: Ubetinget rett til å velge egne tillitsvalgte

Viktig seier i Arbeidsretten: Ubetinget rett til å velge

To virksomheter tilknyttet arbeidsgiverforeningen Virke ville ikke anerkjenne Norsk Sykepleierforbunds tillitsvalgte. De hevdet at kun noen forbund hadde rett til å ha tillitsvalgte på arbeidsplassen. Dette var det ikke bare Norsk Sykepleierforbund som reagerte kraftig på.

Seier for retten til å velge tillitsvalgte på arbeidsplassen

TILLITSVALGTE VIKTIG: Saken som nå er avsluttet i Arbeidsretten har hatt stor betydning også for Utdanningsforbundet. Foto:iStock. Virke mente alle forbund ikke har rett til å velge egne tillitsvalgte på arbeidsplassen. Dette avfeier nå en fersk dom fra Arbeidsretten.

Homble Olsby – Dom fra Arbeidsretten om rett til å velge

Dom fra Arbeidsretten om rett til å velge egne tillitsvalgte. Arbeidsretten har i dom av 12. mars 2018 gitt Norsk Sykepleierforbund medhold i tvisten med Virke om retten til å velge sine egne tillitsvalgte.

Seier for det organiserte arbeidslivet – nsf.no

Arbeidsretten slår fast at Norsk Sykepleierforbunds medlemmer har en ubetinget rett til å velge egne tillitsvalgte i Virkes medlemsbedrifter. Resultatet er i samsvar med NSFs syn i saken. – Full seier, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

NSF vant i arbeidsretten