Skolen gjør ikke nok i fire av fem mobbesaker

Skolen gjør ikke nok i fire av fem mobbesaker – NRK

Elevene har fått medhold i fire av fem mobbesaker der fylkesmennene har vurdert om skolene har oppfylt aktivitetsplikten sin.

Skolen gjør ikke nok i fire av fem mobbesaker | Resett

Av de 1.146 ferdigbehandlede sakene ble 372 saker trukket eller avvist. I de resterende 774 sakene der fylkesmennene har vurdert om skolen har brutt aktivitetsplikten eller ikke, fant de at skolen ikke hadde gjort nok i fire av fem tilfeller. – Skolen skal være et trygt og godt sted å være.

Skolen gjør ikke nok i fire av fem mobbesaker – Innenriks

Skolen gjør ikke nok i fire av fem mobbesaker Elevene har fått medhold i fire av fem mobbesaker der fylkesmennene har vurdert om skolene har oppfylt aktivitetsplikten sin.

Skolen gjør ikke nok i fire av fem mobbesaker – regjeringen.no

I løpet av det første året med den nye klageordningen har 1402 saker blitt meldt inn til fylkesmennene. Av de 1146 ferdigbehandlete sakene, ble 372 saker trukket eller avvist. I de resterende 774 sakene, der fylkesmennene har vurdert om skolen har brutt aktivitetsplikten eller ikke, fant de at skolen ikke hadde gjort nok i fire av fem tilfeller.

Skolen gjør ikke nok i fire av fem mobbesaker

 ·

Skolen gjør ikke nok i fire av fem mobbesaker MOBBING : Ett år etter at en ny klageordning til fylkesmennene ble innført i mobbesaker, viser en ny statistikk at elevene får medhold i at skolen ikke har gjort nok for å hindre mobbingen i et stort flertall av sakene.

Skolen gjør ikke nok i fire av fem mobbesaker – rbnett.no

I de resterende 774 sakene der fylkesmennene har vurdert om skolen har brutt aktivitetsplikten eller ikke, fant de at skolen ikke hadde gjort nok i fire av fem tilfeller. – Skolen skal være et

Skolen gjør ikke nok i fire av fem mobbesaker – Dagens

Skolen gjør ikke nok i fire av fem mobbesaker Av NTB 24. august 2018, 08:38 Ett år etter at et nytt og strengere mobbelovverk og en ny klageordning til fylkesmennene ble innført, viser tall at elevene får medhold i et stort flertall av sakene som blir klaget inn.

Skolene gjør ikke nok i fire av fem mobbesaker: – Da

Skolene gjør ikke nok i fire av fem mobbesaker: at skolene i fire av fem tilfeller ikke har gjort nok for å hjelpe elevene. barn og foreldre opplever at skolen ikke gjør nok for å

Skolen gjør ikke nok i fire av fem mobbesaker – noblad.no

Av de 1.146 ferdigbehandlede sakene ble 372 saker trukket eller avvist. I de resterende 774 sakene der fylkesmennene har vurdert om skolen har brutt aktivitetsplikten eller ikke, fant de at skolen ikke hadde gjort nok i fire av fem tilfeller. – Skolen skal være et trygt og godt sted å være.

I 9 av 10 innklagede mobbesaker i Trøndelag har ikke

Av de 1146 ferdigbehandlede sakene ble 372 saker trukket eller avvist. I de resterende 774 sakene der fylkesmennene har vurdert om skolen har brutt aktivitetsplikten eller ikke, fant de at skolen ikke hadde gjort nok i fire av fem tilfeller. I Trøndelag er aktivitetsplikten brutt i 93 prosent av sakene. (70 av …

Professor: – For svak undervisning om mobbing på

Skolen gjør ikke nok i fire av fem mobbesaker. Problemet er at lærerstudenter ikke lærer hvordan de skal håndtere mobbing, mener professor. Over 50.000 elever i norske skoler blir mobbet viser

Skolen gjør ikke nok i fire av fem mobbesaker. Her er

Elevene har fått medhold i fire av fem mobbesaker der fylkesmennene har vurdert om skolene har oppfylt aktivitetsplikten sin.