Poengsetting av kompetansen din

Econa – Poengsetting av kompetansen din

Bruk av skjemaer for å kartlegge kompetansen er i utgangspunktet helt uproblematisk. Det kan tvert imot være et hensiktsmessig verktøy dersom det f.eks. brukes for å tilby kompetanseutvikling. Problemene oppstår når det kombineres med poengsetting, og denne poengsettingen brukes som …

Poengsetting av kompetansen din – Magma

Innledning. Econa erfarer at arbeidsgiver i økende grad bruker skjemaer med poengsetting ved kartlegging av kompetansen til de ansatte. Skjemaer brukes ved nedbemanninger, men kan også bli brukt som grunnlag for oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold.

Econa – Poengsetting av kompetansen din

Bruk av skjemaer for å kartlegge kompetansen er i utgangspunktet helt uproblematisk. Det kan tvert imot være et hensiktsmessig verktøy dersom det f.eks. brukes for å tilby kompetanseutvikling.

econa.no – Econa – Av og for ?konomer

econa.no is ranked 3461970 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors.

Econa – Av og for økonomer

 ·

Poengsetting av kompetansen din Vi erfarer at arbeidsgiver i økende grad bruker skjemaer og poengsetting ved kartlegging av kompetansen til de ansatte. Skjemaet brukes ved nedbemanninger, men kan også bli brukt som grunnlag for oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold.

Elektronisk registrering av kompetansen din – Luster kommune

Luster kommune har elektronisk registrering av kompetanse for sine tilsette. Du registrerer kompetansen din sjølv ved å loggar inn med brukarnamn og passord.

Tre tips til valg av utdanning – YouTube

Oct 26, 2018 · Hva brenner du for og hva er du opptatt av? Det er er viktig å tenke på det når du skal velge utdannelse og yrke. Et siste råd, husk at alt du lærer blir en del av kompetansen din

2016 #4 – Magma

Vidar Top: Er din organisasjon omstillingsdyktig når krisen truer? Cathrine Evertsen, Marita Skjæveland, Lars Sørgard: Kan særnorske kapitalkrav undergrave stabiliteten? FORENING Tom Bolstad: Når pensjonen blir en felle Gry May Ljøterud: Direktør og gårdsgutt Liv Torill Evenrud: Poengsetting av kompetansen din

Plott – Dine historier – vårt plott

I din organisasjon finnes allerede det meste av den kunnskapen og erfaringen som trengs. Den er bare fordelt på ulike hoder, hender – og hjerter. Det er ikke alltid riktig at alle skal lære mer, det er ikke alltid riktig å investere i store programmer eller løsninger; noen ganger er det riktigste å utnytte den kompetansen som allerede

Unnli Regnskap AS

Få best utnyttelse av kompetansen! La oss gjøre det vi er best på, så kan dere gjøre det dere er best på. Deretter kan du konsentrere deg om din kjernevirksomhet, mens vi tar oss av ditt regnskap. OM OSS. VÅRE TJENESTER. MODERNE REGNSKAP. KONTAKT OSS. HJEM. OM OSS. VÅRE TJENESTER. MODERNE REGNSKAP.

Vi hjelper deg å få den rette kompetansen for å oppnå dine

Dersom du ikke oppnår forventet effekt av Service Management initiativ på grunn av endringsmotstand i din organisasjon – da er ABC gruppeoppgaver noe for deg! [email protected] [email protected] er en simuleringsøvelse basert på en av verdens største Pizzakjeder.

Demensutredning ved hjelp av MMSE-NR, Klokketest og

 ·

V ed klokketesten gis poengsetting fra . 0 til 5, der 5 er høyeste poengsum. som har denne kompetansen. l. Huvudsyftet med denna artikel är att diskutera lämpligheten av den

Kompetanseløft 2020 – Helsedirektoratet.no

Tiltak til styrking av kompetansen i legemiddelhandering av tilsette i omsorgstenesta – tilskot frå fylkesmennene til kommunane, en del av Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot. Inngår i ordninga for kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot.

Kjøp av transportordning for biblioteka i Sogn og Fjordane

Oppdragsgjevar skal med dokumentasjonen kunne gjere seg opp ei meining om leverandøren har god gjennomføringsevne slik at kompetansen som dokumenterast må være relevant for dei kontraktsområda leverandør tilbyr på.

regObs: kompetanse på bidragsytere i regObs

Gjør oppmerksom på at administrasjon av kompetanse gjøres av systemeieren. Det betyr at om du har kompetanse som du ønsker skal være knyttet til brukeren din melder du fra til den varslinggruppa som er relevant (snø, jord, is, flom..) og så ordner vi det. SNØ – Ukjent kompetanse på snø. * Nybegynner.