Atlas-alliansen innfrir

The Atlas Alliance – Global support to disabled people.

The inclusion project in the Atlas Alliance, established to mainstream the inclusion of people with disabilities in development and humanitarian organisations, is workings its …

Atlas-alliansen (@AtlasAlliansen) | Twitter

Atlas-alliansen jobber for å fremme rettighetene og bedre levekårene for funksjonshemmede i fattige land. Norway We’ve detected that JavaScript is disabled in your browser.

Atlas-alliansen – Home | Facebook

5/5(1)

Contact Us – The Atlas Alliance

The Atlas Alliance works for the fullfillment of the human rights of persons with disabilities in poor countries and for the improvement of their living conditions.

FFOs Program – PDF – docplayer.me

Atlas-alliansen FFO vil også fortsette sitt engasjement i Atlas-alliansen. Vi stiller oss bak alliansens visjon: «Et samfunn for alle uten menneskeskapte barrierer». Alliansen er en bred sammenslutning av organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke, pasienter og pårørende.

1 FFOs visjon: 1 FFO ønsker et samfunn der mennesker som lever

Atlas-alliansen FFO vil også fortsette sitt engasjement i Atlas-alliansen. Vi stiller oss bak alliansens visjon: «Et samfunn for alle uten menneskeskapte barrierer». Alliansen er en bred sammenslutning av organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke, pasienter og pårørende.

Effektiv bruk av frivillige i Juvente Landsmøteforslag fra

Derimot kan det skape problemer dersom den ene parten ikke innfrir sine forpliktelser. I arbeidslivet kan man løse slike problemer ved å si opp den ansatte, eller kreve forbedring, men det er vanskeligere med frivillige. Resultatet har enkelte ganger blitt at den ansatte har brukt mer tid på å følge Vedtekter for Atlas-alliansen.

Erfaringer med regjeringen så langt – NFU Norge

Atlas-Alliansen har flere ganger tatt opp problematikken knyttet til finansiering av bistanden overfor mennesker med funksjonsnedsettelser, uten synbare resultater. NFU har …

[DOC]

www.ffo.no

 · Web view

Å fortsette solidaritetsarbeidet i Atlas-Alliansen forutsetter en mer involverende praksis fra FFOs side og mer informasjon til både medlemsorganisasjoner og FFO lokalt. FFO vil etablere et solidaritetsnettverk, der medlemsorganisasjonene lærer og påvirker.

Hardere kamp om støtte til frivillige bistandsorganisasjoner

Norske orga­nisasjoner som eksempelvis Atlas-alliansen og Norges Vel har lokale partnere i en rekke fattige­ land som får hjelp til å bygge opp sine egne organisasjoner. Da kan de både bli et mer verdi­fullt ­talerør for sine egne medborgere, og de kan hjelpe til med livsviktige funksjoner innenfor for eksempel helse og matsikkerhet når myndighetenes innsats ikke er tilstrekkelig.

Redd regnskogen – Sammen er vi sterke! « Nyheter for

Avtaleteksten innfrir verken LOs krav eller regjeringens strategi for et anstendig arbeidsliv.” Denne holdningen bør så absolutt videreføres til byråkratene i EFTA , som i tillegg til Norge vil si Sveits, Liechtenstein og Island, har forhandlet fram avtalen.

[DOC]

www.ffo.no

Web view

FFOs visjon:. FFO ønsker et samfunn der mennesker som lever med funksjonshemning og kronisk sykdom har like muligheter til å delta på alle områder i samfunnet.

[DOC]

digni.no

Web view

Over 130 norske organisasjoner slår alarm mot historisk kutt og dramatisk omlegging av norsk bistand. Aldri før har noen norsk regjering kuttet så mye i bistand til fattige land.

markedsliberalisme « Nyheter for aktivister

Avtaleteksten innfrir verken LOs krav eller regjeringens strategi for et anstendig arbeidsliv.” Denne holdningen bør så absolutt videreføres til byråkratene i EFTA , som i tillegg til Norge vil si Sveits, Liechtenstein og Island, har forhandlet fram avtalen.