Ikke les Koranen slik fanden leser Bibelen

Ikke les Koranen slik fanden leser Bibelen – verdidebatt.no

Ikke les Koranen slik fanden leser Bibelen. Jeg tror moderat islam er det mest realistiske botemiddelet mot fundamentalistisk, fanatisk og ekstrem islam.

Les Koranen på nytt – Ytring – nrk.no

Les Koranen på nytt

Det hjelper ikke hvor mange ganger du vender deg mot Mekka om dagen, hvis du ikke behandler folk bra. Les Koranen på nytt. akkurat som fanden leser bibelen.

Som fanden leser bibelen – Ennå en «fritenker snakker ut

Bruk din «fritenker» kraft nå til å tenke litt fritt. Hvorfor tror du bibelen, som har blitt nøye utvalgt av folk over lang tid, har beholdt motstridene tekster i en bok? De kunne valgt vekk det motstridende fortellinger, slik at «fritenkere» som deg ikke ville fått noe ammo.

Når Fanden leser Koranen – itromso.no

Når Fanden leser bibelen, finner han det han leter etter. Det samme gjelder tydeligvis om han leser Koranen.

Som fanden leser Bibelen – Dagbladet

Som fanden leser Bibelen. Det er selvfølgelig ikke slik dette skal forstås. Men vi tar gjerne en gjennomgang med Konkurransetilsynet for å finne fram til denne beste form for prosedyre her

De islamske sverdvers og Shoaib Sultans fiksjon – Dagen.no

Shoaib Sultan innleder sitt hvitvaskingsprosjekt med at ekstremister av forskjellige valører leser koranvers slik fanden leser bibelen. Det er mer som tyder på at fanden har gått i Muhammed, fremfor ekstremistene. Saken er nemlig den at de koranske krumspring som Sultan fremfører i Frispark-spalten i Dagen, ikke har støtte hos fremtredende islamske lærde.

Som fanden leser bibelen – Folkets Bypakke

Som fanden leser Bibelen Øystein Beyer og Trond Ingebretsen tar for seg COWI-rapporten bestilt av Aksjon Rett E18 i et leserinnleg 06. oktober. Rapporten viser at reisetid og reiselengde mellom Skien og Porsgrunn vil øke med Bypakke Grenland.

Koranen og Bibelen – samme problem? – Document

Både Bibelen og Koranen kjenner historien om Abraham og Isak, men er det samme betydning og samme Gud? Islam betyr underkastelse, og kravet om underkastelse under Allah gjennomsyrer Koranen på en måte som ikke har parallell i GT.

– Leser statistikk som fanden leser bibelen – Dagbladet

(Dagbladet): Høyres Steffan Heggelund leser statistikk som fanden leser bibelen, ifølge Fredric Holen Bjørdal (Ap).

PISA leses som fanden leser bibelen – Utdanningsnytt

– PISA leses som fanden leser bibelen. Ofte er det bare rangering av totalskår som får oppmerksomhet, mens andre data blir glemt eller underkommunisert. Man kan altså, uten å fuske, fortelle om fiasko eller suksess på grunnlag av samme datasett, avhengig av hvilken historie man vil fortelle, sier Sjøberg.

Kain og Abel fra Bibelen og Koranen. « per ardua ad astra

Sep 22, 2014 · Koranen forutsetter at man først leser fra allerede foreliggende skriftlige kilder om Adams to sønner , jeg siterer Koranens ord, her ved Einar Bergs oversettelse, (5.30-35): Frem les for dem sannferdig beretningen om Adams to sønner, da de bragte …