Danmarks statsminister: Felles asylsentre drøftes av EU-land

Danmarks statsminister: Felles asylsentre drøftes av EU-land

Danmark og andre EU-land vurderer å samarbeide om sentre for asylsøkere med avslag på søknadene, ifølge den danske statsministeren Lars Løkke Rasmussen.

Danmarks statsminister: Felles asylsentre drøftes av EU-land

Danmark og andre EU-land vurderer å samarbeide om sentre for asylsøkere med avslag på søknadene, ifølge den danske statsministeren Lars Løkke Rasmussen.

Stor pessimisme om asylreform i EU | Resett

For eksempel vedtok EU høsten 2015 at 160.000 flyktninger og migranter skulle relokaliseres fra Italia og Hellas. I dag, nesten tre år senere er bare i underkant av 35.000 blitt sendt til andre land. Dersom landene ikke blir enige om en asylreform på toppmøtet i juni, er det uvisst hva som vil skje.

Nøkkelspørsmålet EU må løse for å unngå en ny krise er

Norge skal kobles « sterkere på de europeiske prosessene for et felles europeisk system som også kan innebære etablering av felles asylsentre utenfor EU og styrking av Schengenlandenes yttergrense.» heter det i plattformen. Men EU-landene har ennå ikke klart å enes rundt fordelingsforslaget.

Flere land vil skape sine egne asylløsninger: Nå splittes

 ·

Polen, Slovakia og Ungarn tar imot svært få asylsøkere, men vil ikke være del av en felles omfordeling. Danmark og Østerrike er med i en gruppe land som jobber for å lage egne asylleire på «uattraktive steder» i Europa, men utenfor EU, for utkastede asylsøkere.

Nordisk ministerråd – Wikipedia

I motsetning til Nordisk råd, som er for parlamentarikere (medlemmer av nasjonalforsamlingene), er Nordisk ministerråd et forum for representanter for de nordiske regjeringene. Her drøftes tema som er av felles, nordisk interesse.

Juncker vil ha mer av det meste i EU. – LO

«Alle skal med» heter det, og vi legger til: om de vil eller ei. Kun to land skånes fra Eurosamarbeidet nå som Storbritannia som går ut. Det er Sverige og Danmark som begge har sagt nei til en felles valuta. For Danmarks del i selve traktaten, for Sveriges del som en tilsnikelse i etterkant av deres EU-medlemskap.

Dette er migrant-planen som skal redde Merkels politiske

 ·

Danmark, Finland, Frankrike, Spania og Hellas er blant landene som nå har signalisert at de vil inngå slike avtaler med Merkel. Vil avlaste Italia med felles asylsentre. På møtet ble EU-lederne enige om å opprette nye felles EU-mottak, omtalt som «kontrollerte sentre», for …

Halvårlig redegjørelse om viktige EØS- og EU-saker

EØS-avtalen sikrer et felles regelverk for norske og europeiske bedrifter i et marked med 31 land og 500 millioner mennesker. Felles regler finnes på de fleste områder som har betydning for vår næringsvirksomhet: miljøstandarder, veterinærbestemmelser, forbrukerbeskyttelse, standardisering av produkter, og godkjenning av statlige subsidier.

ASEM-toppmøte åpner i finanskrisens tegn » WF Finans

Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen er deltaker i møtet, og la seg i en tale i går i slippstrømmen på kommisionsformanden ved å si at internasjonalt samarbeid og en regulering av det finansielle markedet er påkrevd.

Nordisk forsvarssamarbeid – Store norske leksikon

Mens flere nordiske land tidligere ofte deltok i én og samme operasjon, har det etter den kalde krigen vært flere tilfeller av felles styrkebidrag; enten på bilateral basis eller ved deltakelse fra flere.

Eurobloggen » Det andre valget som kan endre Norge

Kandidatene vil bli nominert på forhånd av de ulike partigruppene i parlamentet. Både Sveriges statsminister,Fredrik Reinfeldt, og Danmarks statsminister, Helle Thorning-Schmidt, er nevnt som mulige kandidater. Tysk EU-president?

NYHETSBREV FRA FINANSRÅDENE VED EU-DELEGASJONEN I …

Fortsette arbeidet med å ferdigstille bankunionen, herunder med Kommisjonens forslag om gradvis innføring av en felles innskuddsgarantiordning. Starte arbeidet med å etablere et felles offentlig sikkerhetsnett («backstop») innen 2024 som en siste skanse i håndteringen av bankkriser.

Nordiske Fengselsfunksjonærers. sverige. 60år. finland

Sex av anstalterna som är byggda i slutet av förra århundradet planeras också ersättas av nybyggen. Säkerhet 2004 genomfördes fyra allvarliga, beväpnade, fritagningar från svenska fängelser. Några av de mest belastade fångarna, bl a en av polismördarna från Malexander, fritogs. Vid några tillfällen togs personal som gisslan.