Advarer mot mer skole i barnehagen

Advarer mot mer skole for femåringer – NRK Norge

Advarer mot mer skole for femåringer Kunnskapsministeren vil ha mer læring og språknorm i barnehagen. Utdanningsforbundet er kritisk til å innføre ferdighetsmål for førskolebarna.

Advarer mot mer skole i barnehagen – Fædrelandsvennen

 ·

Advarer mot mer skole i barnehagen. Mer læring blant femåringer i Agder skal bedre levekårene i landsdelen. Flere er skeptiske til prosjektet som nå kan gå flipp av ni millioner i offentlig støtte.

Mer læring i barnehagen? – Utdanningsforbundet

Direktøren ved Kunnskapssenteret for utdanning, Sølvi Lillejord, advarer mot først og fremst å definere barnehagen som skoleforberedende (Bedre Skole 4/2015). Hun sier at vi mangler kunnskap om hva slags tiltak som faktisk bidrar til «tidlig innsats», og vi vet heller ikke mye om de langsiktige virkningene av «skoleforberedende tiltak».

Født i Norge, har gått i barnehage, men kan ikke språket

 ·

Advarer mot mer skole i barnehagen – Vi er kjent med hva byråden sier og mener, og er helt uenig i innføringen av standarder, læringsmål og kartlegging. Det vil bli mer formell læring og mer skolepregede læringssituasjoner, noe som ikke skaper den utviklingen av norsk språk som byråden ønsker, sier Hanne Brunvoll, leder av

Lektor advarer mot kjedelig lek i barnehagen – Utdanningsnytt

Bedre Skole Første steg Kreativ utelek gjør barna mer konsentrerte når de begynner på skolen. Ill.foto: Paal Svendsen. Lektor advarer mot kjedelig lek i barnehagen Mange barn opplever utetiden i barnehagen som kjedelig fordi de voksne mangler kompetanse på …

Advarer mot mer skole for femåringer | Lesestoff | Pinterest

Kunnskapsministeren vil ha mer læring og språknorm i barnehagen. Utdanningsforbundet er kritisk til å innføre ferdighetsmål for førskolebarna. Kunnskapsministeren vil ha mer læring og språknorm i barnehagen. Utdanningsforbundet er kritisk til å innføre ferdighetsmål for førskolebarna.

Forskere advarer om for mye læringspress i barnehage og skole

 ·

Det starter i barnehagen. Det begynner allerede i barnehagen, mener Schaanning. Der kreves det nå at barnehagelærerne orienterer seg i større grad mot skolen. Det snakkes i dag om barnehagematematikk og språklæring i barnehagen. Og de voksne må tilrettelegge …

Advarer mot kartlegging i barnehager: – Blir fokus på

Dersom informasjonen fra barnehagen skal følge barnet videre til skolen, må foreldrene ønske det. Det er viktig å sikre barnas personopplysninger, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet

Advarer mot å stemple barn som problematiske for tidlig

Advarer mot å stemple barn som problematiske for tidlig. Tidlig innsats har blitt et mantra i norske skoler og barnehager. – Men kanskje skaper dette også problemer som ikke finnes, sier forsker i pedagogikk.

Psykisk helse starter i barnehagen – Barnehage.no

– For å greie dette må vi i PPT være enda mer synlige og til stede med vår kompetanse, sier Ericson. Hun advarer imidlertid mot kortsiktige løsninger som vil bidra til å øke kostnadene i samfunnet på sikt.

Advarer mot å gi dispensasjon fra kompetansekravene i

Advarer mot å gi dispensasjon fra kompetansekravene i barnehagen – Barnehagetilbudet er avgjørende for å styrke samiske språk, sier Gro Hartveit, styremedlem i Utdanningsforbundet. Men hun advarer mot å gi dispensasjon fra kompetansekravene i barnehagen.

Økte krav til ledere i barnehage og skole – Barnehage.no

Økte krav til ledere i barnehage og skole. Myndighetenes satsing på lederutvikling står i fare for å skape hyperlojale ledere som på en mer effektiv måte ivaretar eierstyringen, men overser de pedagogiske interessene, advarer førstelektor Fred Carlo Andersen og førsteamanuensis Frode Hübertz Haaland ved Høgskolen i Østfold.

Det er for lite samarbeid mellom barnehage og skole

Mange barn kunne hatt en tryggere overgang hvis sammenhengen mellom barnehagen og skolen hadde vært mer flytende, mener forskere. I dag er det i altfor stor grad to helt forskjellige verdener. OECD har nylig gitt ut rapporten «Starting strong» som setter søkelys på at det er nødvendig med en mer smidig overgang mellom barnehage og skole.

Advarer foreldre mot nytt internettfenomen: – Ikke la

– Å jobbe slik målrettet mot utsatte miljøer kan kanskje være mer effektivt enn å informere veldig bredt, også med tanke på at vi nødig vil introdusere dette for flere ungdommer og dermed

Pusser tenner og sover i barnehagen – Aftenposten

 ·

Nå advarer både forskere og politikere mot utviklingen. Stadig flere barn er i barnehagen mer enn 40 timer i uken. Nå advarer både forskere og politikere mot utviklingen. Aftenposten. A-magasinet; sier byråd for barnehage og skole i Bergen kommune, Filip Rygg (KrF).