Hvem i sameiet skal betale egenandelen ved dekket skade?

Hvem i sameiet skal betale egenandelen ved dekket skade

 ·

Hvem er ansvarlig for å betale egenandelen ved skade dekket av forsikring i et sameie med fire sameiere? Hovedregelen vil være at dersom forsikringsforholdet gjelder sameiet – er det naturlig at egenandelen dekkes av sameiet, det vil si de fire seksjonseierne.

Betaling av egenandel ved bruk av bygningsforsikring i

Skade rammer egen seksjon og fellesarealer; Synspunktet bør være det samme for eierseksjonssameier som for borettslaget; sameiet må ha et grunnlag for å kunne kreve egenandelen dekket (skade som også rammer fellesareal er et felles problem). Sameier må ha opptrådt uaktsomt for at sameiet skal kunne kreve egenandelen erstattet av

Hvem betaler egenandelen? – Aftenposten

 ·

Hvem skal betale denne, sameiet eller vi selv? Egenandelen for løsøreforsikringen som ble benyttet for dekning av merutgifter ved å bo utenfor hjemmet i reparasjonstiden betales av oss. Takknemlig for snarlig svar. Svar: Du opplyser ikke om vannskaden er knyttet til forhold sameiet eller som du som seksjonseier er ansvarlig for.

Egenandel ved bruk av boligselskapets byggforsikring

Ved bruk av slike forsikringer må det imidlertid betales en egenandel. I forbindelse med dette er det en ikke uvanlig problemstilling at det er uenighet om hvem, boligselskapet eller eier, som må betale egenandelen.

Forsikring – Sameiet Råsehallet Apartments

 ·

Dette vil likevel ikke forrykke ansvaret for å betale egenandel ved skade eller i verste fall hele utbedringen dersom forsikringen ikke kommer inn i bildet. Noe annet er at den uheldige seksjonseier kan ha et regresskrav mot den tidligere eier. Men overfor sameiet og naboer, vil …

Forsikring sameie egenandel – Familie hjørne

Hvem er ansvarlig for å betale egenandelen ved skade dekket av forsikring i et. Hver enkelt sameier har imidlertid enerett til bruk av én seksjon i bygningen, selv om denne seksjonen eies av. Det blir trukket fra en «egenandel» pr. Hvem som skal betale egenandel ved bruk av bygningsforsikring er ikke.

Hvordan avklarer styret hvem som skal betale (prosedyre

Ved å avklare hvem som har vedlikeholdsansvaret er det i hovedsak avgjort hvem som skal ta kostnadene, eventuelt egenandelen, dersom dette er forsikret. Noen eksempler: Det er andelseiers ansvar at slukene ikke er tette.

tvist om hvem som dekker egenandel!?.hjelp!!! – Åpent

Apr 11, 2011 · Nå har de i leiligheten over fått beskjed om å dekke egenandelen på byggforsikringen, da dette var vedtatt på sameie møte. Men, de er ikke villig til å dekke egenandelen på innboforsikringen, da de mente det ikke var skade på innbo, og de var ikke villig til å betale for at vi skulle bo på hotell under byggeprossesen.

Taklekkasje i sameie – Juss – Diskusjon.no

Hvem skal betale egenandelen? Dersom forsikringsselskapet dekker utbedring av skaden, er det en egenandel å betale pr. skadetilfelle. Denne egenandelen må seksjonseieren som oftest betale. Plikten til å dekke egenandelen følger den vedlikeholdsplikten som seksjonseierne har etter eierseksjonsloven.

Skal sameiet eller seksjonseier betale? – Juss
Betale for ikke selvforskyldt skade i borettslag

See more results

Borettslag og sameie : Forbrukerrådet

Stiller du derimot opp på dugnaden, kan borettslaget velge å betale deg for arbeidet ved at du får en reduksjon i fellesutgiftene. Antallet kroner skal da være realistisk i forhold til hva det ville kostet å kjøpe arbeidskraft isteden.

Boligtyper – Boligkjøp – Hva lurer du på? – EiendomsMegler 1

Hvem i sameiet skal betale egenandelen ved dekket skade? Hvem er ansvarlig for å betale egenandelen ved skade dekket av forsikring i et sameie med fire sameiere? Hovedregelen vil være at dersom forsikringsforholdet gjelder sameiet – er det naturlig at egenandelen dekkes av sameiet, det vil si de fire seksjonseierne.