Studieprogram ved Institutt for pedagogikk

Studieprogram | Institutt for pedagogikk | Universitetet i

Kontakt oss [email protected] +47 934 42 570 Universitetet i Bergen Postboks 7807, N-5020 Bergen

Undervisningsutvalget ved IPED | Det psykologiske fakultet

Undervisningsutvalget ved IPED . Undervisningsutvalget ved Institutt for pedagogikk behandler saker som gjelder studieprogram og emner ved instituttet.

Forside – Institutt for pedagogikk

Bedre studiekvalitet krever kompetanseutvikling, administrativ tilrettelegging, ressurser til fornyingsarbeid, og en mer helhetlig styring av studieprogrammene. Det er med andre ord mye å ta hensyn til, i følge professor i pedagogikk.

Tone Dyrdal Solbrekke – Institutt for pedagogikk

Ransedokken, Olgunn & Solbrekke, Tone Dyrdal (2008). Refleksjoner over pedagogikk, didaktikk, kunnskaper og fag. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 92(3), s 173- 175 Solbrekke, Tone Dyrdal (2008). DEN NORMATIVE DIMENSJONEN I HØYERE UTDANNING. UNIPED (Tromsø). ISSN …

Instituttstyret ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Sak IS ILP Orienteringssaker Arbeidet med ny rammeplan for 1-7 og 5-10 Mulig lærerutdanning/ppu i Narvik Arbeidet med «Mennesker i organisasjonen» er forsinket Saker vedtatt på fullmakt ingen merknader Saker som ble behandlet i møtet: Sak IS ILP Oppretting av emnet BLU-20XX Kunstneriske uttrykk i barnehagen 30 stp Instituttstyret ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk godkjenner …

[PDF]

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved

Felles praksisreglement for praksisopplæringa ved profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) omfatter følgende studieprogram: Integrert master i lærerutdanning for trinn 1-7, 5-10 og 8-13 Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag og yrkesfag for trinn 8-13 Barnehagelærerutdanningen

Studietilbod – Institutt for grunnskolelærerutdanning

Instituttet har ansvar for femårig grunnskolelærerutdanning (obligatorisk master fra 2017), toårig master i utdanningsvitenskap med fagprofilene norskdidaktikk, matematikkdidaktikk, idrett/kroppsøving, spesialpedagogikk og pedagogikk.

[PDF]

Pr 1.8.2016 1 av 4 Institutt for pedagogikk og livslang

Institutt for pedagogikk og livslang læring Institutt og studieprogram Ansvarlig institutt Studieprogram, evt. studieretning (kode) Studenter som levere masteroppgave i forskolepedagogikk skal levere 6 eksemplar da biblioteket ved DMMH skal ha 1 eksemplar.

Tillitsvalgte ved Institutt for Pedagogikk og Livslang

Tillitsvalgte ved Institutt for Pedagogikk og Livslang Læring updated their cover photo.

Interkulturell pedagogikk og fargespelmetodikk – Høgskulen

Interkulturell kompetanse utviklast ved å ha fokus på ressursane til barn og unge, ved å arbeide med anerkjenning og gjensidigheit, samtidig som vi stiller forventningar om og plikter til å bidra i fellesskapet.