Utdanning, Nettstudier, hjelpepleier

Helsefagarbeider | utdanning.no

Helsefagarbeideren jobber i hjemmetjenesten, på sykehjem, på bo- og servicesenter, på sykehus, i rusomsorgen, innen psykiatrien, i boliger for personer med fysisk eller psyksisk funksjonsnedsettelse, ved opptrenings- og behandlingssentre, og i skolen med barn eller ungdom som har behov for ekstra hjelp.

NKI Nettstudier – Helsefagarbeider – utdanning.no

Annen utdanning Dette er utdanningen for deg som ønsker å ta fagbrev som Helsefagarbeider og som har lang praksis innen helsearbeid. Som Helsefagarbeider er du kvalifisert til mange spennende jobber ved sykehus, sykehjem, innen psykisk helsearbeid, i hjemmetjenesten, ved …

Nettstudier – utdanning på nett – NKI Nettstudier

NKI Nettstudier tilbyr fullverdig utdanning på nett, til deg som trenger fleksibilitet i studiene.

Helsefagarbeider i Nettkurs og nettstudier (33 kurs

Utdanning som helsefagarbeider kvalifiserer deg til mange spennende jobber ved sykehus, sykehjem, innen psykisk helsearbeid, i hjemmetjenesten, ved rehabiliteringshjem og andre institusjoner.

Helsefagarbeider på nett | Høyskolen Kristiania Nettstudier

Høyskolen Kristiania Nettstudier Vi tilbyr kurs og studier på alle utdanningsnivåer på nett. Studietilbudet vårt er en blanding av kurs, studier, årsenheter og bachelorgrader som Høyskolen Kristiania selv tilbyr, og utdanningstilbud som andre høyskoler og universiteter er ansvarlige for.

NETTSTUDIER | STUDERE PÅ NETT

Watch video · Nettstudier gjør det mulig å studere hvor som helst når som helst. Noen nettskoler har rullerende opptak, mens andre har faste oppstartstidspunkt. Nettstudier blir mer og mer populært, noe som gjør at studietilbudene også utvides hele tiden.

Hvorfor bli helsefagarbeider? – NKI Nettstudier

I følge SSBs beregninger, går det mot et underskudd av helsefagarbeidere de neste årene, og det er forventet en underdekning på nærmere 57 000 årsverk i 2035 (Roksvaag og Texmon, 2012). I følge arbeidsmarkedsbarometeret på utdanning.no, så er det i dag 71 000 Helsefagarbeidere, mot …

Nettstudier på alle nivåer | Høyskolen Kristiania Nettstudier

Høyskolen Kristiania Nettstudier tilbyr fleksible studier. Velg utdanninger på alle nivåer: Master, bachelor, høyskole, fagskole, yrkesrettet og VGS.

Helsefagarbeider – Folkeuniversitetet

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning, klasserom på nett eller nettstudier. Med klasserom på nett følger du undervisningen uavhengig av hvor du er fra din egen PC: du sitter i et interaktivt klasserom og er en del av klassen. Studieløpet er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

Barsel- og barnepleie – Folkeuniversitetet

Utdanningen passer for deg som er hjelpepleier, helsefagarbeider eller omsorgsarbeider og som ønsker spisskompetanse innenfor faget barsel- og barnepleie. Har du ikke formell utdanning i ett av disse yrkene kan du søke på bakgrunn av realkompetanse. Du må i tillegg ha autorisasjon i hht. Helsepersonelloven og ferdigheter i norsk tilvarende B2.

Høyere utdanning og studier i Norge og utlandet

Finn din utdanning på Studentum. Her finner du studier på universitet, høgskole, fagskole og folkehøgskole, samt nettstudier og studier i utlandet.

Helsefagarbeider (108 kurs) | Kursagenten

Nettkurs og nettstudier (40) Helsefagarbeider er en utdanning for deg som liker å jobbe med mennesker i alle aldre, og i ulike livssituasjoner. Du får kompetanse til å kunne gi praktisk hjelp, pleie og omsorg. Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidat.

SYKEPLEIER, DELTID (Bachelor) – Skoler | Studier

Fagskole I Yrkesrettet utdanning I Ta opp fag I Yrkesfag VGS I Korte kurs I Høyskole I Videre- og etterutdanning I Voksenopplæring GÅ TIL HJEMMESIDEN. TREIDER FAGSKOLER • Praktiske og direkte jobbkvalifiserende studier • Dagstudier over et halvt eller ett år • Kveldsstudier over ett år • Nettstudier STUDIER INNEN:

Fjernundervisning. Helse- og sosialfag GK Barne- og

Komprimert utdanning Hjelpepleierutdanning komprimert over 2 år Hjelpepleier www.aftenskolen.no 1 AFTENSKOLEN Region 1 tilhører Høyres Studieforbund og er offentlig godkjent etter lov om voksenopplæring.

Spesialpedagogikk – Videreutdanning

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper. I tillegg må utenlandsk lærerutdanning være godkjent av NOKUT, og man må være godkjent av UDIR som lærer i Norge.