– Det har vært et renn av pasienter

Personlighetsvurdering av rusavhengige pasienter

Innenfor rusfeltet har det av forskjellige grunner vært en vegring mot å foreta grundige personlighetsutredninger. Det kan ha med ideologiske holdninger å gjøre, eksempelvis med en vektlegging av komplekse sosialpsykologiske årsaksmekanismer der personlighetsfaktorer er tillagt en underordnet rolle.

Kjønnsdelt behandling i et kjønnsløst rusfelt

Det har vært snakket om ruspasienter, uten at det har vært fokus på at kvinnelige og mannlige pasienter kan ha ulike behov. Forskning på pasienter har fokusert på menn. Samtidig har det vært, og er fortsatt, mer legitimt for en mann å ha et rusproblem.

Karrierens største utfordring for Northug: – Aldri vært i

 ·

7 days ago · Gjennomgangen av rennene til Northug før jul fra de siste sesongene viser at fellestrekket har vært listefyll, forfall og mangel på konkurranser.

Hjertetransplanterte trues av medisin-mangel – VG

 ·

Et av medikamentene som det har vært mangel på, Niprid, brukes for å redusere hjertets arbeid i forkant av en transplantasjon. Ingen fullgod erstatning – Det finnes ingen fullgod erstatning

Nye råd for behandling av døende | Sykepleien

Hun er også en av forfatterne bak boken Å fullføre et liv – omsorg for døende og de som står nær. – Det er vært en bredt sammensatt gruppe, og det har vært greit å komme frem til konsensus. Det har vært enighet om det som kanskje er den vanskeligste problemstillingen, nemlig væske og ernæring til døende.

MR-undersøkelse av pasienter med pacemaker eller

Det er derfor høy terskel for MR-undersøkelse av pacemakeravhengige pasienter med ikke-MR-tilpasset ICD-generator. Inntil nå har det også vært tilfellet for MR-tilpasset implanterbar defibrillator fra én leverandør (Boston Scientific).

Kalnes kan få enda flere pasienter i 2017 – NRK Østfold

Det har vært overfylt med senger på korridorene, det har vært et stort press på akuttmottaket og benbruddspasienter har måttet ligge veldig lenge før det har blitt ledige operasjonsstuer og

Vant pris for sin behandling av pasienter over video

Nov 29, 2018 · – Dette er utrolig stort. Det er utrolig artig å bli verdsatt på denne måten, sier Hege Hammer Bech, som har vært leder for prosjektet «Interkommunalt samarbeid om velferdsteknologiske løsninger i grisgrendte strøk» til Pingvinavisa.

Vi kan ikke si «Hei, hvordan har du det?» For vi har ikke

 ·

– Det skulle vært langt flere, men vi rekker ikke registrere alt. Hver og en av oss kunne registrert et regelbrudd hver eneste dag. Hva som skjer med disse avvikene, vet vi ikke, sier Hege Ettestøl Lund.

Vant pris for sin behandling av pasienter over video

 ·

2 days ago · Hun har vært leder for prosjektet som kom opp som en ide i 2015. – Det starta som et lite prosjekt tilknytta sykehjemmet i Øverbygd. Vi så at beboere måtte sendes ut på lange reiser for å komme seg til lege. Ofte viste det seg at pasienten likevel skulle få behandling på sykehjemmet, og turen på mange måter var unødvendig.

Er det en sammenheng mellom immunforsvaret og psykisk sykdom?

– Det har vært forbausende få gode studier. Av 6571 studiene vi så på, fant vi bare 112 som så på spor fra immunforsvaret i ryggmargsvæsken hos pasienter med depresjon eller schizofreni, forklarer Michael Eriksen Benros, som er forskningsleder ved Psykiatrisk Center København. Bare 32 av de 112 studiene brukte friske kontrollgrupper.