Vannføring for Gaulfoss Nr:122.9.0

Vannføring for Gaulfoss Nr:122.9.0 – Plotting av tidsserier

Vannføring for Gaulfoss Nr:122.9.0 Siste måling, tid=26.11.2018 06:00, verdi= 22.547 Plott fra siste uke finnes her.Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig). Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV). Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV).Kart over stasjonen her.

Vannføring for Gaulfoss Nr:122.9.0 – nve.no

Vannføring for Gaulfoss Nr:122.9.0 Siste måling, tid=25.11.2018 04:00, verdi= 23.600 Plott fra siste uke finnes her.Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig). Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV). Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV).Kart over stasjonen her.

www2.nve.no NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat

Vannføring for Gaulfoss Nr:122.9.0 – nve.no: www2.nve.no : Norway: Nettsteder med lignende Rank analyse. Alexa rangering er en scoring rammeverk som måler en aktivitet og gjør karakterisering som denne bevegelsen de Alexa Toolbar klientene skal nettsteder.

930 kubik i Gaulfossen. – YouTube

Aug 03, 2009 · Flom i Gaula sommeren 2009. 21/7 – 2009 målte vandføringen i Gaulfossen 930 m3/s.

Fly Fishing for Salmon on the Gaula Norway

Vannføring for Gaulfoss Nr:122.9.0 You could well have great sport! Let us know how you get on. :thumbs: 29-01-2013, 07:47 PM. peenie. Re: Fly Fishing for Salmon on the Gaula Norway. Thanks petevicar il be sure to check out the NFFC. Those are some great photos cb really wet the appetite! Fly Fishing for Salmon on the Gaula Norway.

Trondheim area 2018 – Salmon Fishing Forum

Feb 03, 2018 · Vannf?ring for Gaulfoss Nr:122.9.0 I don’t think we will have a huge flood, as has often been the case in the past, but.? The water temperature is around 4˚Celsius for the time beeing and that will stop the salmon from going over Gaulfossen. Any volume over 300 …

Kloakken flyter i Gaula på Melhus. 30. August 2017 – YouTube

Aug 30, 2017 · Kloakken flyter i Gaula på Melhus. Video fra den 30 august 2017. Direkteutslipp av urenset kloakk. Avføring, dopapir, bind, tamponer, snus mm flyter nedover elva.

Laksefiskeriet generelt 2007 – del 1 – scan-aqua.dk

Vannføring for Gaulfoss (id:122.9.0) Visning av vannføring i m³/s. Type: momentanverdi – vannføringen er ikke kvalitetskontrollert. Flomstatistikk og persentiler er beregnet fra døgnmiddelvannføringer. Momentanflom vil alltid være større enn døgnmiddelflom.

natursenter.no natursenterno – KART

natursenter.no Velkommen til nytt Horten natursenter Vi holder til nord langs Borrevannet med adresse Knudsrødveien 81 Horten Ønsker du veibeskrivelse så skriv adressen inn i

[PDF]

Flaumane i Midt-Noreg i mai og juni 2010

Dokument nr. 12 – 2010 Flaumane i Midt-Noreg i mai og juni 2010 Utgitt av: I Verdalen kom det 0 – 5 mm nedbør i løpet av 17. mai, slik at flaumen var i hovudsak forårsaka av snøsmelting. I figur 3 er vassføringa i Gaula ved målestasjonen 122.9 Gaulfoss vist i mai og juni 2010.

Trondheim area (Orkla, Gaula, Nidelva, Stjordal) 2012 – Page 7

Jun 21, 2012 · It has been literally pissing down since last night. I see Gaulfoss has shot up from an est 250 to 500 m3/s tHe last few hours. But as usual, some of

Fly Fishing for Salmon on the Gaula Norway

Jan 29, 2013 · If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

[PDF]

Flommen i Trøndelag august 2011 – naturfare.no

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 Figur 13. Vannføringen i Gaula ved 122.11 Eggafoss (653 km2) og 122.9 Gaulfoss (3085 km2) 14. – 20. august 2011 basert på sanntidsoverførte vannstandsdata. Flommen i nedre Gaula ved Gaulfoss kan karakteriseres som en 5-årsflom. De relativt

Flaumane i Midt-Noreg i mai og juni Erik Holmqvist – PDF

10 Gaulfoss Vannføring ver:1 middelverdier REAL_TIME_OBS Knekkpunkt-verdier m 3 /s Mai Juni 2010 Tid Figur 3. Vassføringa i Gaula ved målestasjonen Gaulfoss i mai og juni Figur 4. Kartet viser prognosert vassføring 17. juni I Midt-Noreg var det stort sett normal vassføring for årstida. 9.