Overhalla kommune Helse og familie

Helse og familie – 2018 : Page 1 – overhalla.net

Alle tjenesteområdene innen Helse og familie bidrar aktivt til god folkehelse ved å formidle kunnskap om et sunt kosthold og en sunn livsstil til alle aldersgrupper 1. Alle nyoppdagede diabetespasienter har tilbud om opplæring i kosthold og livsstilsendring.

Helse og familie – Overhalla kommune

Enhet for helse og familie skal yte tjenester av høy faglig kvalitet, basert på innbyggernes individuelle behov. Tjenestene skal gis på grunnlag av respekt og brukermedvirkning. Helhetstenkning og tverrfaglig samarbeid skal være et aktivt virkemiddel for å oppnå høy brukertilfredshet.

Hjem – Overhalla kommune

Overhalla er Fairtrade-kommune. Buss og kollektivt i Overhalla og omegn. Økologisk mat. Grønne reiser. Miljøsertifisert kommune. Klima- og miljøplan. Røyk/snusfri kommune. I Overhalla. Digital post og eDialog. Legekontoret – bestill resepter og book timer via PC/mobil. Ønsker dere borgerlig vielse?

Heidi Kildal – Ansatte og enheter – Overhalla kommune

Enhetsleder Helse og familie [email protected] Telefon: 915 28 467 Overhalla helsesenter. Ansatte og enheter; Navn Tittel Telefon; Overhalla helsesenter Heidi Kildal: Enhetsleder Helse og familie: 915 28 467: Overhalla kommune. Svalivegen 2, 7863 Overhalla. Tlf: 74 28 00 00. Org.nr.: 939 896 600.

Helse og omsorg – Overhalla kommune

Helse og omsorg Helse og omsorg er et stort fagområde som favner et bredt spekter av kommunale helse- og omsorgtjenester for innbyggere i alle aldersgrupper. De ulike tjenestene finner du i …

Prosjektplan – Overhalla kommune

I Norge har i dag om lag 60 kommuner startet opp arbeid med hverdagsrehabilitering- ytterligere 50 kommuner er i oppstartsfase. I Nord-Trøndelag er det så langt Stjørdal, Verdal, Namsos, Snåsa og Overhalla som har konkrete planer. 1.2 Overhalla kommune Overhalla kommune er en kommune med om lag 3700 innbyggere.

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT PDF – docplayer.me

Download «OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015» i drift Folkehelsetiltak Hverdagsmestring Flyktningetjenesten Medfinansiering Barnehager Kommunal vei Grunnskole Helse og familie Kommunal bygningsmasse Leie brannbil Vann og avløp Alternativt pedagogisk opplegg leirskolelignende tilbud Utstyr musikkskolen Midtre Namdal samkommune

Overhalla Kommune – YouTube

Overhalla kommune – positiv, frisk og framsynt. Bli bedre kjent med Overhalla kommune! Videoen presenterer Overhalla med tema som kultur, sport & fritid, næringsliv, landbruk, bo & oppvekst, og

Views: 6.1K

Overhalla kommune – Ergoterapeut

Enhet Helse & familie er sertifisert som miljøfyrtårn. Vi har 50 % ledig stilling som ergoterapeut fra 01.09.2016 Den ledige stillingen inngår i Fysio-/ergoterapitjenesten som er en del av enhet Helse & familie og består av 2,8 fysioterapeut, 1,0 turnusfysioterapeut, 0,5 ergoterapeut og 0,7 hjelpemiddelansvarlig/syn- og hørselskontakt.