Oljefondet ut av oljeaksjer

Oljefondet ut av oljeaksjer | BI

Oljefondet ut av oljeaksjer. fredag 22. desember 2017 – Espen Rasmus Moen, Ragnar Torvik. Økonomi Tema: Oljefondet. Espen Rasmus Moen Instituttleder Institutt for samfunnsøkonomi Ragnar Torvik Professor NTNU. Norges Bank foreslår at Oljefondet ikke investerer i oljeaksjer. Det er et ukontroversielt forslag.

Oljefondet vil ut av olje – E24 – Først med økonominyhetene

Les mer: Disse selskapene vil Oljefondet selge seg ut av. Oljeaksjer og oljepris: I perioder med stabil oljepris varierer avkastningen på olje- og gassaksjer normalt i takt med det brede aksjemarkedet.

Bør Oljefondet eie oljeaksjer? | BI

Norges Bank har foreslått at Oljefondet selger seg ut av oljeaksjer. Banken viste til at man fortsatt forventer store fremtidige inntekter fra olje og gass, og at fondet bør selge oljeaksjer for å redusere den totale oljeeksponeringen for staten.

Oljefondets farvel til oljeaksjer – Energi og Klima

Å la Oljefondet selge seg ut av oljeaksjer er den enkleste veien til redusert klimarisiko for den norske staten. Argumentene er strengt finansielle, men de politiske implikasjonene kan vise seg å bli store.

Utvalgets råd om Oljefondet: – Bør fortsatt eie oljeaksjer

For noen kan det oppfattes som paradoksalt at Oljefondet vil trekke seg ut av oljeaksjer, siden det nettopp er oljeselskapenes aktivitet som har skapt fondets verdier. Flere forskningsmiljøer har likevel stilt seg bak et slikt grep.

Oljefondet bør ut av oljeaksjer – Økonomisk institutt (ØI)

Norges Bank har foreslått at Oljefondet selger seg ut av oljeaksjer. Banken viste til at man fortsatt forventer store fremtidige inntekter fra olje og gass, og at fondet bør selge oljeaksjer for å redusere den totale oljeeksponeringen for staten.

Anbefaling: Oljefondet bør ikke gå ut av oljeaksjer

Finansminister Siv Jensen mottok i dag utredningen om energiaksjer i Statens pensjonsfond utland (SPU) fra professor og rektor Øystein Thøgersen. Ekspertgruppen ble oppnevnt 13. februar 2018, og

Utvalg: Oljefondet bør ikke ut av oljeaksjer – E24 Aksjelive

Oljefondet bør beholde sine aksjer i olje- og gassbransjen. Det mener et utvalg ledet av NHH-rektor og professor Øystein Thøgersen, hvor også sjeføkonom Hara

Utvalg: Oljefondet bør ikke ut av oljeaksjer | DN

Å ta ut oljeaksjer reduserer nasjonens oljeprisrisiko marginalt. Energiaksjer utgjør en liten del av Oljefondet. Hvis oljeprisen faller markert, vil inntektene fra oljevirksomheten på norsk sokkel falle markert, men kun én prosent av tapet vil bli dekket inn dersom oljeaksjer tas ut av Oljefondet.