Her er passasjertallene for 2017: 371 millioner reiste kollektivt

Her er passasjertallene for 2017: 371 millioner reiste

 ·

Her er passasjertallene for 2017: 371 millioner reiste kollektivt. Synes du det er blitt trangere på T-banen? Det kan være reelt. I fjor økte antall reisende med 10,9 prosent. Ruter satte historiske rekorder.

Rekordmange reiste kollektivt i fjor – SSB

Dette er en forbedring av metoden for passasjertellinger som medfører at passasjertallene for jernbane på Østlandet ligger på et noe lavere nivå i 2017 enn i publiserte tall for tidligere år, mens antall kollektivpassasjerer i Hordaland ligger på et noe høyere nivå.

Akershus fylke (@Akershusfylke) | Twitter

Her er vinnerbildene fra sommerkonkurransen For en blomsterbukett av mange gode bilder som ble sendt inn til årets bildekonkurranse. Herlig å se så mange flotte steder i Akershus. Herlig å se så mange flotte steder i Akershus.

Politikk og sånt : 2018 – larssalvesen.blogspot.com

Ruter kan vise til totalt 371 millioner reiser i Oslo og Akershus i 2017. I Akershus har det vært en vekst i antall påstigninger på 5,3 prosent i 2017. Ca. 59 millioner reiser ble foretatt med regionbuss i Akershus. Dette er en vesentlig økning og kan ses i sammenheng med styrking av busstilbudet i regionen.

Fadderprogram i Liberia – misjonsselskap.inprogress.net

04.07.2017. Del. I kjølevannet av ebolakrisen, ble det opprettet et kollektivt fadderprogram i Liberia. I post-ebola perioden i Vest Afrika er behovet for oppfølging av barn som har mistet en eller begge foreldre i ebola stort! Det er mange tusen foreldreløse barn etter ebolasykdommen i Liberia.

Prop. 1 S (2016–2017) – regjeringen.no

I tillegg held arbeidet med å effektivisere og profesjonalisere kjøp av tenester fram. I 2017 er målet å effektivisere 80 mill. kr innanfor byggherre, planlegging og forvaltning, fordelt med 50 mill. kr på byggherre, 20 mill. kr på planlegging og 10 mill. kr på forvaltning av riks- og fylkesvegar.

Framdrift.Memoar.no

I alt er det gjort 38 intervjuopptak i studio. 14 er publiserte, 8 er lagt ut på nett med passord og 16 er førebels upubliserte.
Dette prosjektet har ikkje hatt inntekter i 2017…

Alternativt Statsbudsjett 2017 Enkeltsider v3 – scribd.com

Alternativt Statsbudsjett 2017 Enkeltsider v3 – Free download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online for free.

Forex valuta Namsos

Alternativ Alternativer WatchDogmuniTraders Interviews Anno, vinneren av månedshandel Anno fikk dyktig takk til sin handelsdagbok, her er hva han har å si om binære alternativer. Siste broker Review. Speaking Russian Du har sannsynligvis opplevd en Binomo-reklame cently Vi gjorde litt forskning, og her er …

ÅRSRAPPORT2016. Stiftelsen Antidoping Norge

1 ÅRSRAPPORT2016 Stiftelsen Antidoping Norge ANTIDOPINGNORGE 1. 2 ÅRSRAPPORT2016 INNHOLD ÅRSBERETNING FRA STYRET S ADMINISTRASJON OG KOMMUNIKASJON S DOPINGKONTROLLEN S FOREBYGGENDE ARBEID I IDRETTEN S INTERNASJONALT OG MEDISINSK S FORSKNING OG UTVIKLING S DOPING SOM SAMFUNNSPROBLEM S APRIL 2017 …

Innst. 13 S (2011–2012)

Disse medlemmer er særdeles tilfredse med at kollektivandelen øker. 21 millioner flere passasjerer reiste kollektivt i 2010 enn året før, og budsjettet for 2012 legger til rette for at ytterligere flere skal få muligheten til å velge kollektivt.

Lærerutdanneren Bjørn

Som man ser er geometri ute av bildet her – og det er et empirisk spørsmål om lærere som har solid grunnlag i tall og tallregning (inkludert det matematikkdidaktiske knyttet til), selv kan sette seg inn i geometrien slik at ikke undervisningen til elevene blir for ille.

Han sa også noe om FoUen.

Tilskotsordning for integreringstilskot, eldretilskot og

1 RUNDSKRIV FOR TILSKOTSORDNING Rundskriv 01/2017 Tilskotsordning for integreringstilskot, eldretilskot og barnehagetilskot Innleiing Rundskrivet er utarbeidt av IMDi og er basert på regelverk fastsett av Justis- og beredskapsdepartementet 6. januar 2017, med grunnlag i Stortinget sitt budsjettvedtak av 15. desember 2016 og Prop. 1 S ( ) kap. 496, post 60.

Handlingsprogram 2016–19 Oslopakke 3 – spotidoc.com

Handlingsprogram 2016–19 Oslopakke 3