Geilomo skole : MARTE MEO veiledning

Geilomo skole : MARTE MEO veiledning

 ·

Marte Meo betyr «av egen kraft». Dette er en veiledningsmetode som har fokus på å styrke og utvikle samspill. Metoden brukes forebyggende i og som tiltak /behandling innenfor familievern, barnevern, fosterhjem, barne- og ungdomspsykiatrien og habilitering.

Geilomo skole : Rådgiver

 ·

Rådgivers oppgaver ved Geilomo Rådgiver har som oppgave å følge opp elever og foreldre som trenger noen å prate med. Tilbudet retter seg til alle elever ved skolen.

Marte Meo metoden – Marte Meo foreningen

Målet er å gi hjelp til selvhjelp. Marte Meo veiledning brukes forebyggende i helsestasjonssammenheng og som tiltak/behandling innenfor barnevern, fosterhjem, barne-og ungdomspsykiatrien og habiliteringen (barn med spesielle behov).

HeidiMy – Marte meo veiledning og familieterapi – 4 Photos

En kort informasjon om Marte meo veiledning. 13. Et Marte Meo tips. «Ikke si Ikke» 42. 4. Marte meo utdanning 2018. 31. See All. Posts. HeidiMy – Marte meo veiledning og familieterapi. August 3 · I september 2018 starter en ny Marte meo utdanning for deg som ønsker å bli Marte meo …

[PDF]

Voksnes læring under veiledning med Marte Meo metoden

Marte Meo er en veiledningsmetode der man fortrinnsvis fokuserer på positivt samspill gjennom analyse. Ved bruk av video og utviklings-støttende kommunikasjon som veiledningsverktøy styrkes og støttes det positive i samspillet mellom to personer. I min studie fokuserer jeg på foreldre som har fått Marte Meo veiledning i sitt samspill med barnet.

Filming i klasserommet -veiledning etter Marte Meo metoden

 ·

Stabekk skole skal ta i bruk Marte Meo veiledningsmetodikk. Marte Meo-veiledning er en metode som er tilpasset veiledning av lærere. I den forbindelse skal noen …

[PDF]

Marte Meo som lederverktøy for skoleledere i Drammensskolen

Marte Meo-studenten veileder læreren på grunnlag av filmene 3. Supervisjon gis til veilederstudenten av superviser/Marte Meo-lærer Sissel Holten Denne ”tre-trinns raketten” blir gjentatt 6 – 8 ganger til den enkelte lærer over en periode på 3 – 4 måneder. I tiden mellom filming og veiledning av læreren, får Marte Meo-studenten

Marte Meo i skolen – Utviklingsstøttende kommunikasjon og

Han gir en kort presentasjon av Marte Meo metoden. ”Relasjonsbygging og klasseledelse” – Kari Rustad er Marte Meo terapeut og PP-rådgiver. Hun gir oss en kort innføring i prinsippene for klasseledelse og veiledning av lærere. Elisabeth Lyngby er Marte Meo terapeut og Roy Gundersen er under utdanning. De arbeider begge som PP-rådgivere.

Terapeutkrav – Marte Meo foreningen

Det kreves 2-3 års veiledningsarbeide under veiledning fra en godkjent Marte Meo-supervisor på ca. 100 veiledningstimer. Opplæringen inkluderer også veiledning på video-opptakene av veiledningen som blir gitt, det vil si at en jobber parallelt med veiledningsprosessen og barnets utviklingsprosess.