Kronikk: Pappas alkoholproblemer preget oppveksten

Kronikk: Pappas alkoholproblemer preget oppveksten | Eirin

 ·

Kronikk: Pappas alkoholproblemer preget oppveksten | Eirin Kristiansen På ungdomsskolen skrev jeg om å ha en alkoholisert far. Tanken på at jeg skrev en slik tekst i så ung alder, gir meg frysninger.

Er det greit å drikke seg full foran barn? Hva med bare et

 ·

smp-stories-top-widget. I dag legger Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet frem en undersøkelse over hva folk mener om foreldres barneoppdragelse.

Eirin, Pontevedra, Galicia – Noticias, tiempo, mapa, fotos

Kronikk: Pappas alkoholproblemer preget oppveksten | Eirin Kristiansen Kronikk: Pappas alkoholproblemer preget oppveksten | Eirin Kristiansen. Eirin , Kristiansen blogger og forfatter.

lokalstarten.no

Kronikk: Pappas alkoholproblemer preget oppveksten | Eirin Kristiansen På ungdomsskole n skrev jeg om å ha en alkoholisert far. Tanken på at jeg skrev en slik tekst i så ung alder, gir meg frysninger.

Fordobling i eldres alkoholforbruk: – Sjokktall: Fulle

Ja, det nytter: En organisasjon for pårørende i familier preget av rus eller psykisk sykdom. Det handler om partykultur, sydenreiser, nytelsesbehov, bedre økonomi og aksept for alkohol i stadig

(PDF) Ungdom og alkohol – normalutvikling og senere problemer

Debut with, and increased use of, alcohol is common in adolescence, and most will not develop long-lasting problems associated with the use of alcohol. Nevertheless, many adolescents will have a

Skader og problemer forbundet med bruk av alkohol

Academia.edu is a platform for academics to share research papers.

Resiliens hos barn av alkoholmisbrukere – PDF – docplayer.me

Kulturelt sett er alkoholproblemer forbundet med skam, og dette preger barnet. Noen barn vil oppfatte sin familie som annerledes og mindreverdig i forhold til …

norskpsykiatri.blogspot.com – En stemme i stillheten

Definisjon : Varig svekkede sjelsevner, rettspsykiatrisk begrep som brukes om personer som tidligere, dvs. i barndommen og senere i oppveksten, har vist en relativt normal psykisk utvikling, men som senere på grunn av sykelige tilstander er blitt forandret slik at deres intellektuelle evner, følelsesmessige reaksjoner og væremåte (såkalte sjelsevner) er blitt svekket for lengre tid. Varig i juridisk forstand …

Fontene forskning

Artikkelen bygger på en kvalitativ intervjuundersøkelse med syv ungdommer (17-24 år) som har deltatt i et prosjekt rettet mot ungdom som avbryter videregående opplæring. Formålet var å gripe deres syn på årsaker til avbruddet. Et sentralt funn er samspillet mellom to sentrale arenaer for de unge – hjemmeliv og skoleliv. Å være «usynlig» er et sentralt uttrykk for hvordan de unge

Foreldrerollen | Om rus og avhengighet | Side 7

Mødre med alkoholproblemer er ikke annerledes enn andre mødre, de elsker også barnet sitt og vil barnet sitt vel. Det er vår grunnholdning her på Borgestadklinikken. Det er slitsomt, vanskelig og belastende å møte sinne, benektning, bagatellisering og idyllisering som en kan møte når en tar opp bekymringer som dette.

«Jeg var ganske usynlig» – PDF – docplayer.me

Noen har vokst opp i hjem preget av foreldres sykdom og rusproblematikk, i tillegg har noen selv vært syke. «Mamma ble syk når jeg var liten. Det eneste minnet jeg har fra det er fra flere år etterpå når jeg så arret til mamma. Jeg har ganske mange hull. Pappas operasjon er også helt vekk (Susanne)».