Stor utbygging av mobildekning på Agder

Stor utbygging av mobildekning på Agder – Aust-Agder

Stor utbygging av mobildekning på Agder 149 nye basestasjoner på tre år: Telenor forplikter seg til en betydelig økning i mobildekningen på Agder. Prosjektleder i Det Digitale Agder Kjell Pedersen-Rise presenterte Telenor som anbudsvinner i en presentasjon på fylkeshuset.

2011 – Aust-Agder Fylkeskommune

Stor utbygging av mobildekning på Agder. 149 nye basestasjoner på tre år: Telenor forplikter seg til en betydelig økning i mobildekningen på Agder.

Agder får 99 prosents mobildekning – NRK Sørlandet

I løpet av tre år skal Telenor bygge 149 nye basestasjoner på Agder. Det vil gi 99 prosent av husstandene på Sørlandet mobildekning. Det gjør i så fall landsdelen til ledende på området i

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og

Det Digitale Agder anbefaler inngåelse av avtale med Telenor, som kom best ut av evalueringsprosessen for innkjøp av mobiltelefoni/mobilt bredbånd og utbygging av mobildekning. LEVERANSE Mobildekning Telenor forplikter seg til en storstilt utbygging av mobildekning …

Nytt landsdelsprosjekt for bedret mobildekning på Agder

Det Digitale Agder etablerer nå et nytt prosjekt, som skal bedre mulighetene for digital kommunikasjon i landsdelen. Denne gangen blir hovedfokus lagt på utbygging av mobildekning.

Det Digitale Agder – Status mobildekning i min kommune

Status mobildekning i min kommune Det er inngått en avtale med Telenor om utbygging av mobildekning på Agder. Innen 01.07. 2015 skal minst 99 % av alle fastboende i landsdelen ha god innvendig dekning i trehus.

Det Digitale Agder – Prosjekter – dda.no

Avtalen for utbygging av mobildekning innebærer at Telenor skal bygge ut god mobildekning til 99 % av fastboende på Agder innen 01.07.2015 og mobilt bredbånd til 98 % av fastboende innen 01.10.2016.

Si din mening om plan for utbygging av bredbånd og

Håper at Daltrøa får bedre mobildekning da,vi bor ca.1 km fra Namsos sentrum.Kattmarka hytteområde er det virkelig dårlig dekning,men nå kommer det til å bli bedre med plan for utbygging .På tide at det blir tatt tak i dette,har vært i kontakt med Telenor,men ingen ting skjer.

Det Digitale Agder – PDF – docplayer.me

Det Digitale Agder DET DIGITALE AGDER Samarbeidsprosjekt der begge fylkeskommunane og alle 30 kommunane på Agder deltek Arbeider for utbygging av infrastruktur for digital kommunikasjon, og

Millionstøtte til utbygging av digital infrastruktur på

Millionstøtte til utbygging av digital infrastruktur på Sørlandet Det Digitale Agder (DDA) er et samarbeidsprosjekt mellom begge fylkeskommunene og alle kommunene i landsdelen. Formålet er å fremme utbygging av digital infrastruktur, og skaffe deltakerne gode avtaler for telefoni og bredbåndskapasitet.

Store deler av Finnmark uten nett og dekning fredag

Store deler av Finnmark uten nett og dekning fredag – utbedret nå ·

Store deler av Øst-Finnmark var uten mobildekning og bredbånd fredag. I Båtsfjord var også nødnettet nede. – Uheldig og alvorlig, sier Telenor.

Gjennomgang – utbygging av mobildekning i Gjerstad kommune

Gjennomgang – utbygging av mobildekning Gjerstad kommune trenger tilbakemeldinger fra sine innbyggere på hvordan resultatene utbyggingen i kommunen til nå oppleves. Frist for tilbakemelding til Gjerstad kommune er onsdag 22. mars 2017 .

130 år skiller de to bildene: Nå trues landskapet av utbygging

 ·

5 hours ago · Gjennom Agder-prosjektet «Uthavner i verdensklasse» jobbes det for bedre bevaring, kunnskap og verdiskapning knyttet til kystsamfunnene, slik at de også i fremtiden kan bestå som verdifulle deler av vår kulturarv. «Samlet utgjør de et særegent kulturmiljø av nasjonal og internasjonal betydning». En liten havn er like viktig som en stor.

Store deler av Øst-Finnmark er uten bredbånd og

 ·

Saken oppdateres. Fra Kjøllefjord, Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord og Vardø er alt av mobildekning borte. I tillegg er Gamvik, Vardø, Berlevåg og Båtsfjord uten mobilnett, internett og bredbånd.