2016: Lavere aktivitetsnivå for ABB i Norge

2016: Lavere aktivitetsnivå for ABB i Norge

2016: Lavere aktivitetsnivå for ABB i Norge 2017-02-08 – Nøkkeltallene for 2016 viser at året ble utfordrende for ABB i Norge, men selskapet opplevde også gjennombrudd i nye markeder. Selv om markedet har vært vanskelig, klarte ABB nesten å opprettholde omsetningen fra 2015 i 2016.

Lavere aktivitetsnivå for ABB i Norge i 2016 – sysla.no

Nøkkeltallene for 2016 viser at året ble utfordrende for ABB i Norge, men selskapet opplevde også gjennombrudd i nye markeder.

2016: Lavere aktivitetsnivå for ABB i Norge | ABB

Nøkkeltallene for 2016 viser at året ble utfordrende for ABB i Norge, men selskapet opplevde også gjennombrudd i nye markeder. ABB i Norge: Administrerende direktør, Steffen Waal. Selv om markedet har vært vanskelig, klarte ABB nesten å opprettholde omsetningen fra 2015 i 2016.

ABB reduserer bemanningen i olje- og gassvirksomheten

2016-06-03 – ABB i Norge må gjøre ytterligere kapasitetstilpasninger på grunn av lavere aktivitetsnivå i markedet. De ansatte innen enheten Olje, gass og kjemi ble torsdag 2. juni 2016 informert om at ABB i Norge planlegger å redusere bemanningen med inntil 120 årsverk.

2015: Utfordrende år for ABB i Norge

2016-02-03 – ABB i Norge opplevde et vesentlig lavere aktivitetsnivå på mange områder i 2015, noe som får konsekvenser for nøkkeltallene. ABB fortsetter å levere akseptable resultater også i 2015, men opplever en merkbar nedgang samlet sett i forhold til året før.

The ABB Group

ABB flytter service for transformatorer og høyspenningsprodukter til skreddersydd nybygg: 2017-12-20: 2016: Lavere aktivitetsnivå for ABB i Norge: 2017-02-08: ABB leverer vekst i fjerde kvartal: 2017-02-06: ABB vinner ordre for sikkerhets- og automasjonssystem til Johan Castberg: Search.

2015: Utfordrende år for ABB i Norge – abb.co.uk

2016-02-03 – ABB i Norge opplevde et vesentlig lavere aktivitetsnivå på mange områder i 2015, noe som får konsekvenser for nøkkeltallene. ABB fortsetter å levere akseptable resultater også i 2015, men opplever en merkbar nedgang samlet sett i forhold til året før.

[PDF]

HILDE C. BJØRNLAND BI LEIF A. THORSRUD BI

40 // SAMFUNNSØKONOMEN NR. 1 2016 FORSKNINGSNTT HILDE C. BJØRNLAND BI LEIF A. THORSRUD BI Fallende oljepriser og lavere aktivitet i oljenæringen preger dagens nyhets-

[PDF]

NORGE MARKEDSRAPPORT – colliers.com

Samtidig er det for tiden et noe lavere aktivitetsnivå i oljenæringen i Norge og samlet sett forventer vi å se en nedgang i den norske eksporten i 2013. Importraten har økt noe i 2013 og vi forventer et importnivå på opp mot 5 % også i de neste årene. Dette vil også bety at Norge vil fortsette å …

[PDF]

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2016 – …

turister er det iøynefallende at deres aktivitetsnivå er forholdsvis lavt. De turister er i høy grad Hurtigruten turister som tilbringer omtrent 12 dager i Norge. Deres døgnforbruk er lavere enn blant øvrige utenlandske Nord-Norge turister, men grunnet deres vintersesongen 2016. Norge.