Krever nye «miljøvinduer» i bygg:

Krever nye «miljøvinduer» i bygg: – Øker CO2-utslippene

Tidligere i år la Kommunal- og moderniseringsdepartementet frem forslag til nye energikrav i byggteknisk forskrift (TEK).. Der foreslås det å stramme inn kravet til energitap fra vinduer fra U-verdi 1,2 til 0,8.

u-verdi – Tu.no

Krever nye «miljøvinduer» i bygg: – Øker CO2-utslippene med 100 ganger TEK-krav får slakt. Populære emner: Elbil Bygg Skip Forsvar. Nye regler kan bety slutten for takvinduer Tilfredstiller ikke myndighetenes forslag til nye energikrav.

Prognoser for byggenæringen: Sterkt 2019 for nye yrkesbygg

LES OGSÅ: Digitaliseringen krever nye avtaler i byggenæringen. Veksten i anlegg oppjusteres Vedlikeholdet vokser moderat, mens investeringene ser ut til å vokse med hele 55 prosent. Målt i kroner betyr det en økning fra 76,5 milliarder kr i 2017 til 119 milliarder i 2020.

Marti/IAV krever 360 millioner av Vegvesenet : Bygg.no

Marti/IAV overleverte den nye E6-tunnelen gjennom Nordnesfjellet i Kåfjord ti måneder forsinket. Nå stevner det sveitsisk/islandske arbeidsfellesskapet Statens vegvesen for 360 millioner kroner.

– Bygging av svømmehaller krever tett oppfølging : Bygg.no

Kommunene må ta en aktiv og engasjert rolle for å sikre nye svømmehaller med god kvalitet til riktig pris. Tre rådgivere i Multiconsult med doktorgrad har engasjert seg i hvordan svømmehaller kan bygges og rehabiliteres på en riktig og effektiv måte.

lokalstarten.no

Statsbygg vil kutte utslipp fra nye bygg Statsbygg har besluttet å redusere klimagass utslippene fra sine nye bygg med minst 30 prosent. Innen 2030 skal utslippene ned i null.

Jobb smartere 2018 – Om konferansen | Online Registration

– Smarte bygg og byer krever nye tekniske installasjoner – Utslipps- og avfallsfrie byggeplasser, stiller helt nye krav til entreprenørene Ved å stille krav til leverandørene bidrar vi til innovasjon og bærekraftig utvikling, og digitalisering vil være et viktig verktøy for å oppnå dette.

Vinduer. Informasjonsark. Hvorfor ta vare på gamle vinduer

2 Mange historiske bygg fikk i løpet av og 80-årene nye vinduer som ikke står særlig godt til fasaden. De fleste av disse vinduene er imidlertid av så dårlig kvalitet at de nå må byttes ut. De fleste av disse vinduene er imidlertid av så dårlig kvalitet at de nå må byttes ut.