VIKTIG! Regnskapsfører får ikke kopi av varsler fra Skatteetaten (oppdatert)

VIKTIG! Regnskapsfører får ikke kopi av varsler fra

VIKTIG! Regnskapsfører får ikke kopi av varsler fra Skatteetaten (oppdatert) Du bør be dine kunder om å ta umiddelbar kontakt dersom de mottar SMS, e-post eller brev fra Skatteetaten.

Regnskapsfører får ikke kopi av varsler fra Skatteetaten

Regnskapsfører får ikke kopi av varsler fra Skatteetaten mandag 06. februar 2017. Vi har fått beskjed om at Skatteetaten ikke sender kopi av varsler til regnskapsførere og revisorer.

Viktig info! Regnskapsfører får ikke – J.A

Viktig info! Regnskapsfører får ikke kopi av varsler dere får som skatteyter. Så mottar du SMS, brev eller e-post fra Skatteetaten om mangler, ta kontakt

J.A Regnskapsservice – Home | Facebook

Viktig info! Regnskapsfører får ikke kopi av varsler dere får som skatteyter. Så mottar du SMS, brev eller e-post fra Skatteetaten om mangler, ta kontakt med oss. På denne måten kan bruken av tvangsmulkt unngås.

Regnskapsfører får ikke kopi av varsler fra Skatteetaten

Vi har fått beskjed om at Skatteetaten ikke sender kopi av varsler til regnskapsfører og revisorer. Vi ser det derfor nødvendig å oppfordre alle kunder til å ta kontakt med oss umiddelbart hvis du mottar SMS, epost eller brev fra Skatteetaten.

Viktig! Regnskapsfører får ikke kopi av varsler fra

Viktig! Regnskapsfører får ikke kopi av varsler fra skatteetaten. Regnskapsfører får ikke kopi av varsler dere får som skatteyter. Så mottar du SMS, brev eller e-post fra Skatteetaten om mangler, ta kontakt med Tveit vi hjelper deg gjerne.!

Regnskapsfører får ikke kopi av varsler fra Skatteetaten

Regnskapsfører får ikke kopi av varsler fra Skatteetaten. Regnskapsfører får ikke kopi av varsler fra Skatteetaten. Dersom noen mottar slike brev er det viktig at disse videreformdles til regnskapsfører umiddelbart. About the Author. By admin / Administrator on …

VIKTIG! Regnskapsfører får ikke kopi av varsler fra

Regnskapsfører får ikke kopi av varsler fra Skatteetaten. VIKTIG! Regnskapsfører får ikke kopi av varsler fra Skatteetaten. Du bør be dine kunder om å ta umiddelbar kontakt dersom de mottar SMS, e-post eller brev fra Skatteetaten. Skrevet av: Knut Høylie, Regnskap Norge.

Tripletex AS – Regnskapsfører får IKKE kopi av varsler fra

Regnskapsfører får IKKE kopi av varsler fra Skatteetaten. Vi oppfordrer deg til å be kundene ta kontakt! Manglende godkjent oppgave vil fort lede til betydelige summer i tvangsmulkt.

Skattedirektoratet snur – regnskapsfører får tilgang til

Skattedirektoratet snur – regnskapsfører får tilgang til mva-brevene i Altinn Etter påtrykk fra Regnskap Norge vil regnskapsfører få full tilgang til mva-brev i Altinn, og ikke bare om manglende levering av mva-melding og tvangsmulkt.

Nyheter Archives – Tveit Regnskap

Viktig! Regnskapsfører får ikke kopi av varsler fra skatteetaten. 6.02.2017 | 15:17 Regnskapsfører får ikke kopi av varsler dere får som skatteyter. Så mottar du SMS, brev eller e-post fra Skatteetaten om mangler, ta kontakt med Tveit vi hjelper deg gjerne.!

Rettledning for utfylling og innlevering av

Hver høst får Skatteetaten tilsendt alle manntallene fra fylkeskommunene som danner Skatteetatens drosjemanntall. Det er derfor viktig at manntallet til fylkeskommunene er oppdatert, så vi sikrer at vi ikke urettmessig sender purring til de som ikke er opplysningspliktige.

Reglene for skattefri overtidsmat endres fra 2019 – Vigres

Del Ordningen med skattemessig behandling av overtidsmat ble endret i sommer, men får virkning først fra 2019. Endringen innebærer at det blir skattefritak for et måltid for ansatte som arbeider minst 10 timer sammenhengende etter nærmere angitt sats.

Se skatteoppgjøret ditt – Skatteetaten

Skattemeldingene blir behandlet fortløpende av saksbehandlere ved skattekontorene. Deretter blir skatteoppgjøret gjort tilgjengelig i Altinn eller sendt deg så snart det er klart. Hvis du ønsker skatteoppgjøret sendt til din digitale postkasse, kan du selv videresende en kopi direkte fra Altinn.