Opptak til bachelorstudier og årsstudier

Opptak til bachelorstudier og årsstudier – HiOA

Opptak til bachelorstudier og årsstudier. Høgskolen i Oslo og Akershus ble 12. januar 2018 universitet og heter nå OsloMet – storbyuniversitetet. Hvis du skal søke studieplass hos oss via Samordna opptak, finner du studiene våre under Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet).

Poengberegning / Søknad og opptak / Studier / Hovedsiden – INN

Bachelorstudier og årsstudier bygger på videregående skole og har som hovedregel generell studiekompetanse som opptakskrav. Hos samordan opptak kan du lese om hvordan du blir poengberegnet på dette grunnlaget.

Opptak til grunnstudier (Samordna opptak) | Utdanning

Opptak til grunnstudier (Samordna opptak) Opptak til grunnstudier (Samordna opptak) Du kan søke opptak til bachelorprogram, årsstudier, 5-årige integrerte masterprogram og profesjonsstudier gjennom Samordna opptak.

Opptak | MF vitenskapelig høyskole

Søkere til norskspråklige grunnstudier og bachelorstudier har opptak via Samordna Opptak. Søkere til enkeltemner, deltids- og masterstudier har lokalt opptak via SøknadsWeb. NB: Søknadsweb åpner 1. april for opptak til høstsemesteret, og 1. november for opptak vårsemesteret.

Viktige datoer – Høgskolen i Østfold

Viktige datoer Kalender for opptak til bachelorstudier og årsstudier i samordna opptak finner du her.. Søknadsfrister for videreutdanning (betalingsstudier) finner du under hvert enkelt studium i …

Opptak – mf.no

Til høstsemestret er det opptak til alle programmer på bachelor- og masternivå, i tillegg til deltidsstudier og enkeltemner. Opptak på norskspråklige årsstudier og bachelorprogrammer foregår via nettsøknad hos Samordna Opptak ( www.samordnaopptak.no ).

[PDF]

Realkompetansekriterier for opptak til utdanninger i 1

Bach – og årsstudier i idrett 2 år av 5 -årskravet til yrkeserfaring kan erstattes av egenpraksis. Barnehagelærerutdanning I kravet om 5 års relevant arbeidserfaring kan det inngå relevant videregående utdanning. Førstegangstjeneste og omsorg for egne barn kan godkjennes som inntil et …

opptak | Det humanistiske fakultet, NTNU

Økningen til bachelor er dessuten større både i prosent og rene tall enn nedgangen i søking til årsstudier (-3 %), så dette utgjør en pen vekst i søkertall for oss. I tillegg øker søkingen til lektorprogrammene våre med 11,3 %, mens mastertallene viser en liten nedgang (-2,5 %).

NIH studiekatalog 2017/2018 by Norges idrettshøgskole – Issuu

Årsstudium i Idrett og samfunn fra NIH kvalifiserer for direkte opptak til andre år bachelor – Sport Management. Søkere vil bli vurdert i egen kvote.

Ofte stilte spørsmål | Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Opptak til bachelorprogram og årsstudier skjer via Samordna opptak. Søknadsfristen er 15. april for ordinære søkere og 1. mars for særskilte søkere. Søknadsfristen er 15. april for ordinære søkere og 1. mars for særskilte søkere.

Etterlengtet oppsving i søkertall til bachelor | Det

Fra årsstudier til bachelor. Først og fremst noterer vi en svært gledelig økning i søkingen til våre bachelorstudier på 13,2 %. Det har lenge vært et mål for oss på HF å dreie søkerne fra årsstudier til bachelorstudier, blant annet fordi flere bachelorkandidater er …

Halvårs- og årsstudier – Universitetet i Agder

Opptak på grunnlag av utenlandsk utdanning. Har du videregående utdanning fra utlandet finner du mer informasjon om krav til generell studiekompetanse her. Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må søke innen 1. mars(for studier som begynner påfølgende høst), og 1. desember(for studier som begynner påfølgende vår).

Bachelor-, lærer- og årsstudier – Universitetet i Sørøst-Norge

Opptak til bachelor-, lærer- og årsstudier – Samordna opptak På denne siden finner du informasjon du trenger for å kunne søke opptak til bachelor-, lærer- og årsstudier ved USN. For å søke studieplass på bachelor-, lærer- og årsstudier ved USN må du registrere din søknad hos Samordna opptak.

Bachelor | Finn ditt bachelorstudie | BI

Bachelorstudier Hvorfor bachelor på BI? Her får du fire gode grunner til hvorfor du skal ta en bachelorgrad på BI. Studier og kurs Studere på nett? Vi har et fleksibelt tilbud for bachelorstudier på nett. Studer når og hvor det passer for deg! Bestill studieveiledning «På BI skjer det ting hele tiden.

Opptak – Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i

Opptak Relevant bachelorgrad og relevant arbeidstilknytning under utdanning. Aktuelle profesjonsutdanninger kan være vernepleier, sykepleier, barnevernspedagog, sosionom, førskolelærer, velferdsarbeider, ergoterapeut og lærer.