Husk at du skal levere politiattest

Husk at du skal levere politiattest | Lærerutdanning

Bakgrunn for krav om politiattest. I henhold til § 6 i Forskrift om opptak til høyere utdanning (FOR-2007-01-31-173) må søkere til praktisk-pedagogisk utdanning legge frem politiattest i …

Politiattest.com – Søknadsprosessen

For å få politiattest kan du levere søknad elektronisk via denne linken: https: Husk at i de fleste tilfeller trenger du en skriftlig bekreftelse fra den parten som ber om politiattest fra deg som skal legges med sdom vedlegg til din søknad.

Politiet.no – Politiattest – søk per post

Politiattest for foretak eller firma. Hvis du eier et foretak og skal søke politiattest for foretaket, må du levere søknaden på papir. Hvis du søker som enkeltperson, oppfordrer vi deg til å søke på nett.

Politiattest – Universitetet i Agder

Det finnes flere typer politiattest, og du finner informasjon om hvilken attest du skal levere i opptaksbrevet ditt. Har du søkt gjennom UiAs lokale opptak, finner du informasjon i tilbudsepost og på kvitteringssiden i SøknadsWeb.

STILfotball – Husk politiattest! Om du har trenar- eller

Husk politiattest! Om du har trenar- eller leiarverv i STIL fotball må du ha gyldig politiattest. Dei alle fleste aktive trenarar og leiarpersonar har i dag dette på plass, men ikkje alle. Politiattesten har ei varigheit på 3 år. Den som ikkje har gyldig politiattest i dag vil få beskjed frå styret.

Må du levere politiattest? | Politiattest | Praksis

Høgskolen i Oslo og Akershus – Studentinformasjon samlet på en plass. Du må skaffe og levere politiattest dersom du går på en av disse utdanningene:. Politiregisterloven § 39. Bachelor og ettårige studier. Barnehagelærer

Må vikarer i barnehage levere politiattest? – Anonymforum

Apr 21, 2016 · Tidligere var det sånn at du kunne begynne å jobbe og så få politiattesten så fort som mulig etter jobbstart. Nå må man ha politiattesten før man får lov til å begynne å jobbe. Når det gjelder studenter skal de levere politiattest til studiestedet ved oppstart.

Har du levert politiattest? – Tromsø Hockey

Alle med tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige i Tromsø Ishockeyklubb må levere politiattest. Slik går du frem. Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn.

Politiattest – Lambertseter skole

Det er viktig å merke seg at dette også gjelder kortvarige vikariater. Politiattesten som leveres inn, skal ikke være eldre enn tre måneder. Hvor lang tid det tar å få en politiattest varierer. Husk å være tidlig ute med å søke om politiattest. Politiattest kan du søke om her.

Politiet.no – Politiattest

Du kan søke politiattest digitalt eller sende søknad i posten. Sjekke status, kreve politiattest eller be om fornyet vandelskontroll.

Politiattest | Norges idrettshøgskole – nih.no

NB! Politiattesten skal ved levering til Norges idrettshøgskole ikkje vere eldre enn tre månader. Vi godtek ikkje kopi eller scannet versjon av politiattesten. Du må framvise original versjon av politiattesten. Mottek du politiattest via digital postkasse, må du skrive ut og levere begge sider av attesten.